Hiiumaal korraldatakse “Seebikarbi” ralli

Hiiumaa tööõpetajad kutsuvad kõiki, kellele meeldib tehnika ja konstrueerimine, sport, hea tuju ja muu taoline, võtma osa maakondlikust õpilasüritusest „Seebikate Rallist“.
Osalema oodatakse koolide-, klasside-, perede-, sõprade-, autokodade-, tehniliste klubide jne. meeskondi üle kogu maakonna. (Pange meeskondadele ka nimed, millega saate registreeruda.) Osalejal tuleb luua oma sõiduk. Üritusest võivad osa võtta üksikosalejad kui ka meeskonnad. Auto konstruktsioonile esitatakse ainult kolm kohustuslikku tingimust:
1. Mootori puudumine (auto veereb kaldteel)
2. Rooli olemasolu (sõiduk peab olema juhitav)
3. Pidurite olemasolu (auto peatamine)
Muid piiranguid autode konstruktsiooni, materjalide ega mõõtmete osas ei ole. Teretulnud on autode omapärane väljanägemine. Autod võivad olla kaunistatud visuaalse või tekstiinformatsiooniga (näiteks reklaam), mis aga ei tohi olla vastuolus esteetikanormide ega seadusandlusega. Kokkuvõtete tegemine toimub kahes kategoorias. Eraldi hinnatakse trassi läbimise kiirust (ajaliselt), sõiduki juhitavust (slaalom) ning eraldi konstruktsioonide väljanägemist ja originaalsust. Auhinnad antakse võistluse võitjatele üle sponsorite ja ürituste korraldajate poolt. Samuti kutsume üles sponsoreid toetama võistluste korraldamist ja läbiviimist. Antud üritusest teavitatakse üldsust ka läbi ajakirjanduse ja raadio. Kahtlemata äratab see meeldejääv ja põnev üritus nii Kärdla elanike kui ka teiste linna külaliste tähelepanu. Firmade, teenuste või toodete reklaami võib paigutada osalejate autodele, samuti ürituse läbiviimise alale paigaldatud lippudele, trükistele või plakatitele. Üritust võib toetada järgmiselt: abi osutamine ürituse korraldamises, osalejate ja võistlejate premeerimine auhindadega, korraldamiskulude kandmine või osalejate abistamine autode valmistamisel võistlusest osavõtmiseks. Võistluse peaauhinnaks on kolmele paremale organiseeritud sõit Narva üleriiklikule üritusele, mis toimub juuni alguses. Auhindu jagatakse kolmes kategoorias – kiirus, disain ja kostüüm (asjakohane riietus).

20. mail 2011 kell 10.00
SEEBIKARBI RALLI (Soap Box Derby)
Hiiumaal, Kärdlas, Põllu tänaval, (start Faasioni poe eest)
Osalemiseks võistlusel tuleb end (ka oma meeskond) registreerida hiljemalt  meiliaadressil ain@kardla.edu.ee või telefonil 5244785.
Võistond on kuni 3-liikmeline.

Allikas: Kõrgessaare vald