Miä saa lumõ all kokko sadanuist huunist?

Foto: Uma Leht
«Midägi iks saa taast vällä nuputa, kasvai suurõ tuulõgeneraatori tetä!» om Vahtsõliina valla Hinsa «UFO-kupli» vai perädüsuurõ höörigu plekkhuunõ umanik, OÜ PNK Grupp juht Keldri Aivar väke täüs. Lumi vaot’ kupli päält purus nigu munakoorõ, sama saatus oll’ timahava talvõl pall’odõlt suuril huunil, a inämbüst esiki ei plaanita kõrda tetä.

«Taa sattõ kokko Jaapani maavärinäga ütel aol, tuuperäst ma lubanu jaapanlaisil sinnä vahtsõ tuumajaama tetä: õnnõ kupli päält är lappi ja saa ilosahe ala är käkki, nii et kiäki ei näe!» muhelõs PNK Grupi saekaatri lõvvamehest juht. «A ka tõsõ tsipakõsõ hullu mõttõ omma oodõdu – iks om jo peedist mõsumassinalõ trumlit tettü!»

Uma Leht kirot’ tuust «UFO-kuplist» vai Võromaalõ tuudust sõaväe radarijaama päälmidsest kuplist pia kümme aastakka tagasi (4.09.2001).

Sõs lubasi saekaatrimehe tuust uma firma kontori tetä ja kupli pääle viil platvormi ümbretsõõri kaemisõs (säält Hinsa mäe otsast näge ümbretsõõri kavvõlõ). Tuust mõttõst asja es saa ja kuplialonõ om täämbädseni tühi. «No joba minevä-aasta võtsõ kupli lahkõ sisse ja ku no keväjä lumõ sisse vihma naas’ sadama, sattõgi kokko,» seletäs Keldri Aivar. «No tulõ edimält katskidsõ osa är võtta ja tõnõ katus pääle tetä.»

Vana Võromaa päält om kõgõ inämb sõnomit kokko sadanuidõ hainaküüne kotsilõ. Valgjärve vallavanõmb Kõivu Kaido tiid kõnõlda, et säälkandin jäivä iks mitmõ talo seo talv küünüst ilma. «Õnnõs ohvrit es olõ,» ütles Kõiv. «Mi iks soovitimi rahvalõ ettevõtjit, kiä katussidõ päält lummõ maaha ajava, a väega pall’o huvvi es tunta.» Et inämbüs kokko sadanuidõ küüne umanigõst omma pensionääri, üts eski 90aastanõ – sõs olõ-s näist meelega mõista sändse as’a kõrraldajatki.

Räpinä-lähküdse Leevaku külä vanõmb Kasearu Vello ütles, et timä kandin om lumõga sisse sadanu üte põllumehe väetüseküünü katus ja üte talo laut-küün. «Tuu laut üten küünüga palli kunagi paarkümmend aastat tagasi, ehitedi vahtsõst üles, a arvada oll’ hoonõ iks nõrk ja no sattõ kokko kõgõ tävvega,» kõnõlõs Kasearu Vello. «Laudan inämb eläjit es peetä – pernaanõ om üle 80 joba – ja vaivalt et tuud inämb kunagi kõrda tetäs.»

Lumõ all kokko sadanuidõ huunidõ peräst kutsuti pästjä vällä kats kõrda

11. urbõkuu õdagu sattõ rassõ lumõ all sisse vana kuur-garaaži (8×45 m) katus Põlva vallan Andre külän. Pästjä võti huunõst eelektri vällä, et midägi tuuperäst palama es lännü. Inemise vika es saa.
14. urbõkuu päälelõuna sattõ Võro vallan Parksepä külän kokku tühä katõkõrdsõ maja katus. Pästjä tõmbsi huunõ ümbre oholindi ja anni as’ast vallavalitsusõlõ teedä.

Läte: Pästeammõdi Lõuna-Eesti pästekeskus

Harju Ülle, Uma Leht