Järgmisel nädalal tutvustatakse töötamisvõimalusi Saksamaal, Austrias ja Šveitsis

Aprilli keskpaigas tulevad Eestisse Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES nõustajad Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist – toimuvad teabepäevad seoses asjaoluga, et 1. maist ei vaja Eesti kodanikud nimetatud riikides ametisse asumiseks enam tööluba. Infopäevad leiavad aset 12.-14. aprillini Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Kolme tunni vältel saab vastuseid paljudele küsimustele:

Kuidas ja kust otsida tööd Euroopas?
Kuidas kandideerida töökohale?
Millised on tööturu- ja elamistingimused Saksamaal, Austrias ja Šveitsis?
Kus tuleb end registreerida?
Milline on maksukorraldus?
Kuidas on ravi- ja sotsiaalkindlustusega?
Ettekannetega astuvad huviliste ette Eesti EURES nõustaja Olga Boltovskaja, kes teeb teemasse sissejuhatuse, tutvustades EURES võrgustikku ja selle toimimist, ning Marcus Pfund (Saksamaa), Hermann Gössinger (Austria) ja Susanne Wilhelm Frenk (Šveits). Esimene ettekanne on eesti, ülejäänud kolm inglise keeles.

Teabepäevade toimumise ajad ja kohad:
12. aprill kell 13-16 – Tallinn, Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
13. aprill kell 13-16 – Tartu, hotelli London konverentsisaal, Rüütli 9
14. aprill kell 11-14 – Pärnu, keskraamatukogu, Akadeemia 3

Teabepäev on TASUTA.

2003. aastal sõlmitud Euroopa Liidu ühinemisleping sätestas liikmesriikide õiguse rakendada piiranguid 1. mail 2004 liitunud riikide (sh Eesti) tööjõule maksimaalselt 7 aastaks, mis oli jagatud kolmeks perioodiks – 2 + 3 + 2 aastat.

Üleminekuperioodi ajal võisid liikmesriigid vastavalt oma siseriiklikele seadustele nõuda uute liikmesriikide kodanikelt töökohale asumisel eelnevalt tööluba ning seada tingimusi selle saamiseks. Viimast, kolmandat perioodi otsustasid kasutada Saksamaa, Austria, Šveits, Liechtenstein ja Malta. Pärast 1. maid 2011 ei ole ühelgi liikmesriigil õigust 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikide kodanikele oma tööturule sisenemisel piiranguid kehtestada.

Lisainfo e-post olga.boltovskaja@tootukassa.ee; tel 5343 2351.

EURES (European Employment Services) on Euroopa Komisjoni poolt loodud töövahenduse võrgustik, mis asutati 1993.aastal. Eestis on EURES tegevust koordineerivaks asutuseks Töötukassa.

EURES toetab töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu (EL)ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides: Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Iirimaal, Itaalias, Luksemburgis, Hollandis, Portugalis, Hispaanias, Rootsis, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Sveitsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias, Sloveenias, Maltal, Ungaris, Tśehhis, Küprosel, Bulgaarias ja Rumeenias.

Allikas: www.valgamaa.ee