Kultuurkapital otsib maakondadesse uusi eksperte

Eesti Kultuurkapital otsib uusi kandidaate ekpertgruppidesse. Kandidaate maakondlike ekspertgruppide koosseisudesse järgnevaks kaheks aastaks võivad esitada vastava maakonna kultuuri- ja spordialade ühendused ning organisatsioonid. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. aprill.

Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkondadele eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja oma algatusel.
Eesti Kultuurkapitalis on kultuuri- ja spordi valdkonnad määratletud järgnevalt: kirjandus, helikunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning kehakultuur ja sport.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:
• kandidaadi nimi, kontaktandmed, lühitutvustus ja CV
• kandidaadi kirjalik nõusolek
• esitaja kontaktandmed

Kirjalikud ettepanekud saata Eesti Kultuurkapitali aadressile  Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või e-post: kulka@kulka.ee