Võru maavanem kohtus Hiina ettevõtjaga

Võru maavanem Andres Kõiv ja Hiina ettevõtja ning arendustegevuse koordinaator Xiaotian Zhang.

Võru maavanem Andres Kõiv kohtus sel nädalal Hiina ettevõtja ning arendustegevuse koordinaatori Xiaotian Zhangiga. Arutati koostöövõimalusi kultuuri, hariduse ja majanduse valdkonnas ning suhete arendamise võimalusi.

Arutelu tulemusena lepiti kokku, et maavanem Andres Kõiv ja Xiaotian Zhang jätkavad kohtumisi, et otsida ja leida võimalusi luua ja tihendada kontakte Võrumaa ja Hiina ettevõtjate ja kultuuriinimeste vahel.

Maavanem Andres Kõivu sõnul pakkusid arenduskoordinaatorile suurt huvi Võrumaa puidu- ja metalliettevõtete pakutavad võimalused, samuti maakonnas tegutsevate toiduainetetööstuste toodang.

Xiaotian Zhangi sõnul on Hiina ettevõtjad väga huvitatud koostööst Eestiga, mida vaadatakse kui väga kiiresti arenevat ja perspektiivikat piirkonda.

“Nende nägemuses vaadatakse Hiinas Eestit kui Baltikumi tiigrit, millega
tihedat koostööd tehes loodetakse oma kauba ja teenustega liikuda Euroopa turule. Hiina poole koostöösoov on innukas,” ütles Kõiv.

Võru maavanem ja Xiaotian Zhang leppisid kokku, et nende järgmine kohtumine koostöövõimaluste arutamiseks toimub juba lähiajal.

Allikas: Võru maavalitsus