Kaitseväe ja elanike kohtumine

Järgmine kaitseväe ja kohalike elanike kohtumine Nursipalu harjutusväljaku teemadel toimub 10. märtsil kella 16.00-19.00 Nursi raamatukogus.
Koosoleku teemaks on miinipildujad ja kõik sellega seonduv.