Moostes jätkuvad loodusehituse töötoad

Foto: juured.ee
Lõuna eesti loodusehitajad ühendavad oma teadmised, oskused ja kogemused ning viiavad läbi 2011. aasta talvekuudel Põlvamaal Mooste mõisa meistrite hoovis praktilisi seminare kohalike looduslike ehitusmaterjalide kasutamise kohta. Õpetatakse põhumajade ehitamise tehnikaid, masiivsavi ja kergsavi ehitustehnikaid, savikrohvi ja lubikrohvi valmistamist. Hea võimalus kuulata ja ise oma käega teha kogenud meistrite käe all.

12. veebruar – KERGSAVIST EHITAMINE. Kasutame puiduhaket, höövlilaastu, kanepi ja linaluud. Teeme kergsavi telliseid, plokke ja maja välisseinte näidislahendusi. Juhendaja Marko Kikas, Saviukumaja oü

19. veebruar – PÕHUMAJA EHITUSTEHNIKAD. Tutvume põhuseinte ehitamise kaasaegsete tehnikatega. Ehitame kandva ja karkass põhuseina. Õpime vältima senitehtud vigu. Juhendaja Knut Klais, Savikodu mtü

12. märts – MASSIIVSAVIST JA COB EHITAMINE. Saviehitus kõige algsemal kujul- cob tehnikad, traditsioonilised tampsavitehnikad. Kasutame loodusliku savisegu, valmistame savitelliseid ja plokke. Juhedajad Marko Kikas ja Jaanus Viese Saviukumaja oü Juured oü

19. märts – PÕHUMAJA EHITUSTEHNIKAD. Tutvume põhuseinte ehitamise kaasaegsete tehnikatega. Ehitame kandva ja karkass põhuseina. Õpime vältima senitehtud vigu. Juhendaja Knut Klais, Savikodu mtü

16. aprill – LUBIKROHVID. Räägime lubjast, valmistame lubimörte nii sise-, fassaadi- ja müüritöödeks.Krohvialuspinnad: kivi, puit, roog. Juhendaja Andrus Needo, Majasain oü

23. aprill – LOODUSLIKUD VÄRVID. Valmistame kaseiin-,savi- , lubi-, ja liimvärve. Värvime savi-ja lubikrohvitud pindu. Juhendaja Liina Asu –Raag, Loomulik oü

Seminarid on praktilise suunitlusega, sisaldades loenguid ja praktilist töötuba. Kõikide seminaride tomumisaeg 10.00- 16.30. Registreerimine aadressil info@heaom.ee. Info telefonidelt 58131542 ja 5088924.

Rohkem infot www.heaom.ee