Seminar “Millist e-keskkonda kool vajab?”

Tiigrihüppe Sihtasutus ja Kiili Gümnaasium korraldavad 21. jaanuaril 2011 seminari, mis üritab luua selgust erinevate e-keskkondade osas, mida täna koolitöö organiseerimiseks pakutakse – alates lapsevanematele suunatud e-koolist ja lõpetades Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt nõutud EHISE ja soovitatud eKIS-iga.

Koolidepoolne huvi teema vastu on võrdlemisi suur, hetkel on juba registreerunud üle 160 osaleja üle Eesti, aga kuna kool ja omavalitsus on tihedalt seotud, seda eeskätt dokumendihalduse poole pealt, siis ootame väga ka linna- ja vallavalitsuste esindajaid.

Täpsem info: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=434