Võru Kandle teatriauhind ootab nominente

Võru teatritegevuse toetamise hea traditsioonina annavad Võru linnavalitsus ja Võru kultuurimaja Kannel alates 2002. aastast välja Võru Kandle teatriauhinda. Auhind antakse märkimisväärse panuse eest Võru linna teatritegevuse arendamisel.

Ettepanekuid 2011. aasta teatriauhinna saaja kohta võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekusse märkida ettepaneku tegija nimi, isikukood ja elukoht ning põhjendatud ettepanek (kandidaadi nimi ja saavutused).

Võru Kandle teatriauhinna on varem pälvinud:

  • 2002 – Rudolf Adelmann (1918 – 2001)
  • 2003 – Meinhard Uiga
  • 2004 – Võru draamastuudio
  • 2005 – Glen Kelp ja Agu Trolla
  • 2006 – Tarmo Tagamets
  • 2007 – Peeter Pai
  • 2008 – Kalju Liiver
  • 2009 – Taago Tubin
  • 2010 – Andres Jukk

Võru Kandle Teatriauhind antakse üle linnateatrite päevadel aprilli keskpaigas Võru kultuurimajas Kannel.

Ettepanekud märgusõnaga ,,Teatriauhind” palutakse esitada hiljemalt 10. veebruarini kirjalikult aadressil: Liiva 13, 65609 Võru või e-postil: info@vorukannel.ee.

Lisainfo www.vorukannel.ee