Rõugesse tuleb Favora automaattankla

Vastavalt täna AS Johnny ja Rõuge Vallavalitsuse sõlmitud lepingule ehitatakse Favora kaubamärki kandev automaattankla Rõugesse 1,5 aasta jooksul. Tankla rajatakse Rõuge alevikku Pargi tänava ja Nursi maantee vahelisele alale Ristmiku katastriüksusele. Munitsipaalomandis olev kinnistu koormatakse hoonestusõigusega AS Johnny kasuks 35 aastaks, millele andis heakskiidu Rõuge Vallavolikogu. Hetkel Rõuge vallas ja ka naabruses Haanja vallas tankimisvõimalus puudub.