Treimani küla otsib oma logo

Treimani Külaselts korraldab avaliku konkursi  Treimani külale logo leidmiseks.
Konkursi eesmärgiks on leida logo, mis iseloomustab Treimani küla, lähtudes küla nimedest –  Kolmemeeste, Dreimannsdorf, Treimani.
Logol peab olema kiri Treimani. 
Logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena, paberil ja kangal trükituna, võimaldama vähendamist ja suurendamist ning olema kasutatav veebikeskkonnas.
 
Konkursil võivad osaleda kõik huvilised. Tööd tuleb esitada digitaalselt (JPG või PDF formaadis) CD-l, lisaks A4  väljatrükk, hiljemalt 01.02.2011 Treimani raamatukogusse või Treimani kauplusesse.
Konkursil esitatud kavandid pannakse tutvumiseks välja Treimani Raamatukogus. Lõpliku otsuse teeb Treimani Külaseltsi poolt moodustatud žürii. 
Konkursi tulemused avaldatakse vallalehes. Auhinnafond 65 eurot.
Info tel.449 8633, e-post treimanirk@hot.ee

Allikas: Häädemeeste valla koduleht
Foto: blog.maaleht.ee