Viljandi linn soovib tunnustada omi silmapaistvaid kodanikke

Linnavalitsus ootab ettepanekuid 2010. aasta preemia kandidaatide kohta.
Linnakodanike, asutuste ja muude ühenduste ettepanekuid preemiate saajate osas oodatakse linnavalitsusse 31. detsembrini.
 
Ettepanekuid võib esitada vormikohasel blanketil, mille leiab linna koduleheküljelt www.viljandi.ee ning paberkandjal linnavalitsuse dokumentide avariiulitelt või ka vabas vormis.

Elutöö preemia puhul on oluline aastatepikkune avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud tegevus, kõigi teiste preemiate määramisel on olulised 2010. aasta kordaminekud.

Elutöö preemia määratakse inimesele, kelle aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Viljandi linna arengut.

Aastapreemia määratakse tunnustusena teo või saavutuse eest, mis on kalendriaasta jooksul olnud Viljandi linnale olulise tähtsusega.

Kolm kultuuri- ja spordipreemiat antakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule, isikute grupile või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik väljapaistva tegevus eest 2010. aastal kultuuri edendamisel või saavutuste eest spordi valdkonnas.

Teatripreemia määratakse väljapaistva tegevuse eest teatrikunsti kas Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele isikule või kollektiivile või Viljandi teatrites etenduste lavaletoomisel osalenud külalistele.

Aasta noore preemia määratakse Viljandi linna noorele vanuses 7-26-aastat või Viljandi linna tegutsevale noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul on olnud teistele linna noortele eeskujuks ja motivatsiooniks. Noorte volikogu arutab esitatud kandidatuurid läbi ja esitab oma ettepaneku linnavolikogule kinnitamiseks.

Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel antakse ettevõttele, mille asukoht ja/või üks põhitegevuse koht on Viljandi linn ning mille tegevus on kalendriaasta jooksul aidanud kaasa linna laste ja noorte elu-olu parandamisele. Ka selle tunnustuse puhul teeb valiku noorte volikogu.

Aastapreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel tuleva aasta 24. veebruaril.

Lähemalt:
Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti peaspetsialist Ivi Lillepuu, tel 435 4755
Eha Moosel
Viljandi Linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist
435 4732; 526 6748
eha.moosel@viljandi.ee
www.viljandi.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap