Võrumaalased sooviksid saada 100 protsenti
rohelist pilootpiirkonda

Üle 20 võrumaalase kogunes täna Haanja rahvamajja, et välja käia oma mõtteid Eesti kasvuvisioon 2018 kokkupanekuks. Töögruppides arutati põhjalikumalt väärtuste ja rohelise majanduse teemal ning jõuti allpool toodud tulemusteni.

Väärtused

Visiooni täpsustus: Kaasav, isikut toetav, koostööaldis ning eestlaste väärtusi kaitsev
ühiskond, mis on valmis aruteluks.

Fotod: Anti Allas

Visiooni täitumiseks tuleks astuda järgmised sammud:

 1. Paremini sõnastada eestlaste väärtused
 2. Maailmas edukas Eesti on endaks jäänud, mitte lahustunud Eesti – maakondlik prioriteet
 3. Suunata raha väärtuste kaitsmisse
 4. Paremini sõnastada kohalikud väärtused
 5. Valimisdebatid eestlaste väärtuste teemal

Roheline majandus

Visiooni täpsustus: Eesti on aastaks 2018 roheline riik, e-riigiga paralleelselt areneme ö-riigiks ehk ökoriigiks.

 1. Tavainimeste rohelise teadlikkuse tõstmine – miks öko on parem
 2. Kõik otsustustasandid alates üksikindiviidist ja kogukonnast kuni riigini langetavad igapäevaseid otsuseid lähtudes ökoloogilisest aspektist
 3. Roheliseks riigiks muutmise jõuline kommunikeerimine Eestist väljapoole
 4. Rohelise ehk jätkusuutliku teadmussiirde eelisarendamine
 5. Hajaasustuse ja lokaalsete majandusmudelite edendamine
 6. Regionaalsete “100% roheliste” pilootprojektide alustamine – maakondlik
  prioriteet
 7. Taastuvenergial tugineva transpordi- ja logistikasüsteemide arendamine
 8. Rahvuslikel väärtustel põhineva loomemajanduse prioriteetne toetamine
 9. Müügikanalite leidmine Eestis toodetavale rohelisele energiale ja ökoloogiliselt puhtale toidule
 10. Puhta toidu programm, st kogu riigi põllumajanduse muutmine täies mahus mahedaks
 11. Taastuvenergia programm, sh targa energiavõrgu loomise ja tavamajapidamiste muutumine energiatootjateks taastuvenergia kasutamise üleminekutariifide abil
 12. Ökoloogilise ja energiatõhusa ehituse programm

Aastaks 2018 tahaksid võrumaalased säilitada:

 • Kohalik, rahvuslik omapära; keele, kultuur ja ugrimugrilik olemus, iseendaks jäämine
 • Hajaasustus ja kogukondlik ühiskonnamudel
 • Energeetiline sõltumatus innovaatilisel moel
 • Algatusvõime
 • Haritus

Aastaks 2018 soovivad võrumaalased lahti saada järgmistest nähtustest ühiskonnas:

 • Partokraatia, bürokraatlik ülereglemeteeritus
 • Röövkapitalism
 • Mürkidel ja kemikaalidel põhinev majandus ja tööstus
 • Ajupesu (kollane media)
 • Liigne orienteeritus edule (majandus)
 • Projektipõhisus

Sammud 2018. aastani:

 • Kogukonnapõhine tegutsemine; kogukondade tugevdamine ja mõistlikum haldussüsteem
 • Öko-Eesti realiseerumine koos mõjudega
 • Eduühiskonna mudelist väljakasvamine ja keskendumine iseendale nii isiksuse kui ka riigi tasandil
 • Eneseteostuse võimalus kodukohas
 • Väärtuskesksem haridus ja vabaharidus

2 thoughts on “Võrumaalased sooviksid saada 100 protsenti
rohelist pilootpiirkonda”

 1. Väga õiged ja südamelähedased eesmärgid. Tore, et usutakse elu võimalikkusse maal, minu meelest on see ainuõige suund, aga suures linnas oled selliste mõtetega nagu üksik hunt. Millal inimestele küll kohale jõuab, et klaasist majad ja toretsev elustiil ei ole üldse trendikas.

 2. Ma kardan, et see öko-Eesti pole üldse reaalne. Toodang ju väheneb tonne viisi ja kannatajateks on inimesed.

Kommenteerimine on suletud.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap