Esmaspäeval algab nädala kestev kodanikupäeva viktoriin

22. novembril kell 10.00 avaneb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) kodulehel www.meis.ee taas kord kodanikupäeva viktoriin. Viktoriini seekordne moto on „Tegus kodanik on riigi rikkus“. Käesoleval aastal on üheks küsimuste blokiks ka praegu aktuaalne EURO-temaatika. 
Juba kaheksandat korda toimuvast viktoriinist saab osa võtta kuni 28. novembri südaööni – nii kaua on viktoriin MISA kodulehel avatud.
 
Viktoriinist on oodatud osa võtma eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.-12. klasside õpilased ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilased. Viktoriini eesmärk on anda ja süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas.
 
Viktoriin on eestikeelne ning vastata tuleb 50 küsimusele. Küsimused on varustatud linkidega seaduste tekstidele ja teistele infoallikatele, osad küsimused nõuavad valikvastuseid. Enne küsimustele vastamist tuleb osalejatel täita registreerimisvorm. Iga registreerunu saab küsimustele vastata ühe korra ning maksimaalne küsimustele vastamise aeg on 60 minutit.
 
Õiged vastused ja kõikide vastajate viktoriini tulemused avaldatakse MISA kodulehel 13. detsembril kella 10.00-st.
 
Viktoriini parimad vastajad selgitatakse välja viies kategoorias – eesti ja vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilased, eesti ja vene õppekeelega gümnaasiumide 10.-12. klasside õpilased ja kutseõppeasutuste õpilased. Auhinnatakse ka viktoriinist suurima osavõtuarvuga koole. Sellel aastal soovime tunnustada ka õpetajaid, kes aastate lõikes on teinud koolides õpilastega muljetavaldavat kodanikuhariduse alast tööd ning toonud neid kodanikupäeva viktoriini juurde.
 
Kodanikupäeva viktoriin toimub 2010. aastal juba kaheksandat korda. Eelmistest viktoriinidest on kokku osa võtnud 19 634 õpilast, kes on vastanud selle aja jooksul enam kui 350 küsimusele. Viktoriinide juurde kuuluvad selgitavad õppematerjalid on leidnud rohket kasutust ühiskonnaõpetuse tundides. Varasemate aastate viktoriinide materjalidega saab tutvuda MISA veebilehel www.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin
 
Viktoriini läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium, viktoriini korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
 
 
Lisainfo:
 
Toivo Sikk
Mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaatr
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Tel 659 9850
 
Monika Kopti
Kommunikatsioonijuht
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Tel 659 9031
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@meis.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap