Haanja looduspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõu
avalik arutelu

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon kutsub Haanja looduspargi maaomanikke ja teisi huvilisi Haanja looduspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalikule arutelule, mis toimub laupäeval, 20. novembril kell 13 Rõuge rahvamajas.

08.11.2010-19.11.2010 on võimalik materjalidega tutvuda Haanja ja Rõuge vallamajas ning keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris Karja 17a.

Lisainfot saab keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialistilt Jaanus Tanilsoolt, tel. 53229241, 7823605 või e-posti aadressil jaanus.tanilsoo@keskkonnaamet.ee.