Järvamaa parimad kodanikualgatused selguvad kuu lõpus

MTÜ Kodukant Järvamaa ja SA Järvamaa Arenduskeskus kuulutasid välja avalikud konkursid Järvamaa külaliikumise, 2010. aasta sädeinimese ja kodanikualgatuses käesoleva aasta parimate nimetamiseks Järvamaal.

Aasta küla aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.

Aasta sädeinimese aunimetus omistatakse üksikisikule, kes on oma tegevusega kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule.

2010. aasta (parima) MTÜ nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2010. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema üldkasuliku iseloomuga, st olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile.

Aasta tublim vabatahtlik 2010 nimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna oma kogukonnas või mujal tasu ootamata, noorte/ja/või sotsiaaltöös, paikkonna väärtuste säilitamisel jms.

Hea algatus 2010
tiitliga tunnustatakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Järvamaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, et hoopis kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikeühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada.

Ankeete oodatakse SA Järvamaa Arenduskeskusesse hiljemalt 15. novembriks 2010. Ankeet on avaldatud portaalis siit.

Allikas: Järvamaa Arenduskeskus