16 noorteprojekti said toetust

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai neljandas taotlusvoorus toetust 16 Eesti noorteprojekti. Kokku toetas programm Euroopa Noored noorteprojekte rojkem kui 2,4 miljoni krooniga.

Näiteks sai toetust kaks rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida.

Allikas: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

Noortegrupp Contact käsitleb koos Poola, Türgi ja Hispaania noortega järgmise aasta alguses toimuvas projektis tänavakultuuri kui võimalust tuua Euroopa noortele lähemale ning viib läbi performance“i, kus käsitletakse põlvkondade vahelist konflikti ning seda, kuidas tänavakultuur noorte jaoks aktuaalseid probleeme väljendab. MTÜ Living for Tomorrow korraldab aga järgmise aasta märtsis konfliktilahendamist käsitleva noortevahetuse Armeenias, kus arutatakse ka, mil moel riikide vahelised konfliktid noorte elu mõjutavad.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati kahte projekti. Näiteks viib MTÜ Flugfische Tallinnas läbi lugemisgruppe ning filmi- ja diskussiooniõhtuid, et suurendada noorte teadlikkust avalikust linnaruumist, millesse saavad panustada ühtmoodi kõik ühiskonnaliikmed, kaasa arvatud vähemused.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammi raames viib Unitase sihtasutus järgmise aasta alguses Nelijärvel läbi rahvusvahelise kriminaalkohtu simulatsioonimängu.

Euroopa vabatahtliku teenistusega tuleb Eestisse üheksa vabatahtlikku Armeeniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Venemaalt, Ungarist, Itaaliast ja Türgist. Neli Eesti noort lähevad aga vabatahtlikuks Armeeniasse, Kreekasse, Saksamaale ja Venemaale.

Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, arutleb Viimsi Noortevolikogu järgmise aasta jaanuaris koos Tartu, Kuressaare, Hiiumaa ja Järvamaa noortekogude liikmetega noorte kaasamise võimaluste üle sotsiaalmeedia abil.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. novembriks on eriti oodatud projektid, mis käsitlevad noorte tööhõivet läbi vabatahtliku tegevuse. Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.