Kuidas tuua töö ja töökohad maapiirkonda

15. oktoobril toimub Paides inspiratsioonipäev, kus räägitakse kaugtööst ja kaugtöökeskustest ehk sellest, kuidas tuua tööd ja töökohti maapiirkondadesse.

Päeva esimeses osas räägivad kaugtööd kasutanud juhid oma kogemustest paindliku töökorralduse juhtimisel. Just tööandjate tahe kontrollida töökohta ja aega on sageli takistuseks, miks kaugtööd ei saa rakendada. Arutatakse selle üle, mida peab juht kaugtöö puhul muutma oma suhtumises ja tööstiilis ja miks ta peaks seda tegema.

Sel teemal diskuteerivad OÜ Presshouse reklaamidirektor Mart Parve, Saku Õlletehase personalidirektor Ave Kala ja CPD Arenduskeskus juhataja Klaas-Jan Reincke. Sissejuhatuse teeb Henny van Egmond Yolk Hollandist, kus kaugtööd teeb 30% elanikkonnast.

Teises osas arutatakse tööhõive, ettevõtluse ja hariduse seoste üle regionaalpoliitikaga. Võimalus teha erialast ja kõrgema lisandväärtusega tööd ka väljaspool tõmbekeskusi on üks peamisi maale elama asumise/jäämise motivaatoreid. Kelle mure peaks olema töökohtade loomine maapiirkondades selle üle arutavad majandusanalüütik Andres Arrak, Kuusalu valla volikogu liige, riiklik lepitaja Henn Pärn ning siseministeeriumi esindajana Kaur Kaasik-Aaslav.

Kolmandas osas vaadatakse üle, milliseid piirkondlike kaugtöökeskusi või koostöökeskusi, mis tegelevad tööhõive, hariduse ja ettevõtlusega, Eestis leida võib ja millised on nende mured ja rõõmud. Sissejuhatuse teeb Rakendusuuringute Keskuse CentAR analüütik Epp Kallaste. Praktikute diskussioonis osalevad kultuuritehaste käivitaja ja Tartu Nutikumi eestvedaja Madis Mikkor, Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ja Abja Kaugtöökeskuse eestvedaja Marju Mäger ning Kaugtöö Ühingu ja Tööandjate Keskliidu projektijuht, Lahemaa kaugtöö- ja koolituskeskuste eestvedaja Kadri Seeder. Üritust toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Ajakava aadressil: http://cafe.telework.ee/

Osalemine on tasuta, registreerumine: http://cafe.telework.ee/index.php/component/jforms/5/19