Tartu loomemajanduskeskus sai arenguks 4,4 miljonit

Tartu loomemajanduskeskus sai Läänemere piirkonna programmist 4,4 miljonit krooni projekti Urban Creative Poles elluviimiseks. Projekt toob kokku viis Läänemere piirkonna linna eesmärgiga tugevdada neis linnades loomemajanduse arengut ja väärtustada loomemajandusega seotud ettevõtmisi.

Projektis osalevad  peale Tartu keskmise suurusega linnad Saksamaalt, Poolast, Rootsist ja Lätist, igas linnas on kaks projektipartnerit – linnavalitsus ning loomemajanduse valdkonnas tegutsev uurimis- või koordineerimisasutus. Tartut esindavad projektis linnavalitsus ja loomemajanduskeskus.  Tartu linna panus projekti on ligi 600 000 krooni.

Tartu loomemajanduskeskuse arendusjuht Külli Hansen  ütles positiivset uudist kommenteerides, et tänu projektitoetusele saab Tartu liikuda oma tegevuses uuele tasemele ning võrrelda Tartu loomemajanduse arengut teiste Euroopa linnadega.

“Projektis saame teha koostööd ettevõtete ja organisatsioonidega palju laiemal tasandil ning alustada protsesse, mis aitavad kaasa uute töökohtade tekkele ning suuremale innovaatilisusele loomemajanduse valdkonnas,“ sõnas Hansen.

Tartu linn osaleb kolme projektiaasta jooksul erinevates linnadevahelistes ühistegevustes, nagu rahvusvahelised koolitused ja mentortegevused, rahvusvaheline turundus ja muud osalevate linnade koostöötegevused.

Tartul on projektis ka kaks kaalukamat kohustust, mille kaudu saab toetada kohalikke ettevõtjaid. Esiteks tuleb korraldada suurem rahvusvaheline konverents, mis keskendub loovettevõtluse arendamisele. Teine ülesanne on välja töötada kogu projekti tulemusi ja teadmisi koondava internetikeskkond. „Loodame teha niisuguse keskkonna, mis edastab sisukat infot kogu projekti ja kõikide projektis osalevate linnade kogemustest ning on samas kasutatav käsiraamatuna teistele Euroopa linnadele, mis soovivad oma loomemajanduse valdkonna arengut süsteemselt planeerida,“ lisas Külli Hansen.

Tartu loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin sõnas, et projekti kaudu toob loomemajanduskeskus Tartusse 4,4 miljonit krooni, mille eest saab tellida teenuseid ja pakkuda tööd paljudele Tartu linna ettevõtjatele. „Loodame projektiga tõsta Tartu kui rahvusvaheliselt tunnustatud loova ja ettevõtliku kultuurilinna mainet,“ lisas Oreškin.

Allikas: Tartu loomemajanduskeskus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap