Elost ja kunstist ja hoitmise väest

Jan Rahman,
literaat

Mõnikõrd om elo suurõmb ku kunst. Ilda-aigu kõnõl mullõ üts tutva, et tälle oll keski kõnõlnu, et Pulga Jaan ollõv sõitnu bussin ja vidänü hindägä üten mehidsesülemit. Asi pandse muigama, a äkki hiitü ma är: mille ma esi säändse asja pääle tulnu ei olõ?

Kon oll mu fantaasia sis, ku kiroti näütemängu bussisõidust? Ku pallo olõs saanu näütemäng mano, ku sääl olnu tegeläne, kes tulõ bussi pääle, mehidsesüllem üten, jääs mõnõ tõõsõ bussinsõitjaga porgatama ja rõivas tulõ sülemikorvi päält är ja mehilädse lindäse bussi lakja ja kõik omma hirmun ja vehkvä kässiga ja bussijuht sõit kraavi ja…

Es tulõ ma sis tuu asja pääle ja nüüd om joba ilda.

Mõnikõrd om kunst suurõmb ku elo. Mõnõ päävä iist sai arvo, et valimise omma tulõman. Sai postiga paprõ, kon küsti, kuis saanu ello parõmbas muuta. Ma es nakka tuud täütmä, selle, et oll kõrraga nätä, et tuu papõr om tettü innekõkkõ tuujaoss, et saia mu nimme ja aadrõssi ja sis tulla minno edesi „töötlema”. A egäsugumaidsist müügimeestest om joba nii villänd, et ei taha säändsidega tegemist tetä. Päälegi olli küsümise kah säänest laadi, et kas tahat, et pensioni nõstõtas jne.

Ma ei tiiä mille, a mulle tull tuu paprõ pääle miilde üts Pulga Jaani laul. Taa om joba aastide iist lindistedü, laulu nimi om Hoitmise lugu. Kullõlsi tuu laulu vahtsõst üle. Noh, ei olõ määnestki õigõt viisi, ei olõ tuu laulminõ kah määnegi suurõmb asi, a ummõtõ om taa lugu otsast otsani mõtõt täüs. Mõtõt ja murõt ja tegeligult ka vastussit toolõ, midä Eestin muutma pidänü.

Ja sis ma mõtli, et ku eräkunna tahtnu tõsitsõlt umma programmi midägi säänest, mis Eesti ello edesi veenü, sis võinu nä otsi üles mõnõ tundligumba kunstiinemise, näütüses Pulga Jaani ja timä käest küssü. Vai sis vähembält kullõlda, mis täl üteldä om. Tuujaoss ei olõki vajja muud tetä, ku laulu kullõlda. Mu meelest om taan laulun seen mõttit, minkast jakkus mitmõlõ parteile valimiprogrammi jaos.

„Hoitmise lugu”, autor ja esitaja Pulga Jaan, kitrat mäng Andre Maaker. © Võru instituut 2004.
[audio:https://kylauudis.ee/wp-content/uploads/Hoitmise-lugu.mp3|titles=Hoitmise lugu]