Eesti Maarahva IV Kongressi juhatuse liikmete avaldus

Maarahva Kongress oli unikaalne Eesti maarahva omaalgatusel põhinev institutsioon, mille kutsus ellu ja mida korraldas maarahvas ise. Kongressi delegaadid olid valitud maainimeste esindusorganisatsioonide ja vallavolikogude poolt ning nad esindasid läbilõikena kogu Eesti maarahvast. Maarahva Kongress tegutses parteideülesena, tema eesmärgiks oli kujundada ühiskondlikku arvamust, juhtida tähelepanu maaelu probleemidele ja pakkuda ka lahendusi. Nelja eelneva kongressiga kinnistusid kindlad tavad ja reeglid, kongress kujunes maarahva omaalgatuse kaubamärgiks.

Meie, Maarahva IV Kongressil valitud juhatuse liikmed ei saa kuidagi leppida sellega, et Maarahva Kongressi on hakatud rakendama parteipoliitiliste eesmärkide vankri ette. Maarahva V Kongressi ei saa kokku kutsuda Eesti Keskerakond ega ka ükski teine erakond. Vaid maarahvas ise saab ja tohib oma esindusorganisatsioonide ja omavalitsuste kaudu Maarahva V Kongressi korraldada.

Oleme kindlad, et maainimesed tervitavad kõikide erakondade maaeluteemalisi arutelusid. Me oleme aga veendunud, et mitte ühelgi erakonnal ei ole õigust kaaperdada Maarahva Kongressi nime. Soov siduda Maarahva Kongressi idee ühe erakonnaga näitab lugupidamatust maarahva omaalgatuse suhtes ega tule kasuks maainimeste huvidele. Maarahvas ei ole ühe erakonna nägu!

Eesti on regionaalsete lõhede suuruse poolest Euroopas Läti järel tagantpoolt teine riik (Inimarengu Aruanne 2009). Nii sellised näitajad kui ka igapäevane maaelu kõnelevad jätkuvalt vajadusest esindusliku foorumi järele. Teeme maarahva esindusorganisatsioonidele ettepaneku tegusa algatustoimkonna moodustamiseks, et kutsuda pärast 2011. aasta üldvalimisi kokku Maarahva V Kongress. Kongress ei tohi olla kantud erakonnapoliitilistest huvidest ja peab arvestama seniseid reegleid. Kutsume kõiki maainimeste esindusorganisatsioone ja omavalitsusi meie avaldusega ühinema!

Tõnis Blank, Peeter Lääne, Jaanus Marrandi, Aivar Niinemägi

Keskerakonna korraldatav Eesti Maarahva Kongress toimub 8. oktoobril Paides.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap