Venekeelsed noored tutvusid
oma tulevikuväljavaadetega Eestis

Eesti Väitlusseltsi ja karjäärikeskuse VitaTiim ühisprojektiga „Venekeelsete noorte võimalused Eestis“ tutvustati osalejaile kõrghariduse saamise võimalusi Eestis, aidati teha valikuid oma tulevase eriala osas ning õpetati teadlikult oma tulevikku planeerima.

80 õpilast erinevatest Ida-Virumaa koolidest külastasid aasta jooksul noori ja edukaid vene emakeelega spetsialiste erinevatest valdkondadest, esitasid küsimusi, osalesid aruteludes ning õppisid selgeks väitluskunsti põhitõed.

Osalejaid tõid välja, et projekti käigus avastati uusi võimalusi ja valdkondi, mille kohta senini polnud piisavalt infot. Lisaks märgiti olulisena võimalust küsida edukate noorte inimeste käest, kuidas nad ise oma elu ja karjääri Eestis hindavad.

„Enamik küsimustest oli seotud osalejate teadmatusega eriala- ja haridusvalikutest ühiskonnas. Enesekindluse tõstmiseks tegime ka praktilisi ülesandeid – koostasime koos CV ja motivatsioonikirju, katsetasime avalikku esinemist ning pühendasime aega väitlusele,“ ütles Eesti Väitlusseltsi projektijuht Katerina Danilova. Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam lisas, et oluline oli tõsta venekeelsete noorte eneseusku: „Loodan, et oleme suutnud neid veenda – ennast arendades ja teadlikke valikuid tehes on edukaks tulevikuks Eestis kõik teed valla.“

Projekti toetab Avatud Eesti Fond ja viib läbi Eesti Väitlusseltsi koostöös karjäärikeskusega VitaTiim.  Projekt kestab septembrist 2011 juunini 2012 ning kaasab 80 õpilast enam kui 20 kooli 9.-11. klassidest.