Otepää vallavanema palk läheb pedagoogidele

Kuldar Veere

Otepää vallavanem Kuldar Veere on kandideerides lubanud, et ta töötab ilma töötasuta. Vallavanema palk läheb Otepää valla üldhariduskoolide pedagoogidele.

Otepää Vallavolikogu otsustas Kuldar Veere ettepanekul, et vallavanemale ametipalka ei määrata ning suunas selle valla koolide – Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli, palgafondi.

“Lubasin kandideerides anda oma palga Otepää valla tublide õpetajate tunnustamiseks,” sõnas vallavanem Kuldar Veere. “Olen selle lubaduse ka täitnud. Mul on hea meel, et õpetajate tunnustamisel saavad sõna sekka öelda ka lapsevanemad.”

Otepää Gümnaasiumi palgafondi määrati 19 296 eurot ja Pühajärve Põhikooli 6432 eurot täiendavaid sihtotstarbelisi vahendeid. Raha määramise aluseks sai õpilaste arv koolides.

Otepää Gümnaasium kehtestas raha jagamiseks vastava statuudi. Ettepanekuid preemia tegemiseks saavad teha kõik inimesed või ühendused kaks korda aastas – kevadpoolajal 30.maiks ja sügispoolajal 1.detsembriks. Nii kevad- kui ka sügispoolaastal määratakse ja makstakse preemiat kuni kuuele inimesele, kokku 12 preemiat.

Pühajärve Põhikoolis otsustab vallavanema palga jagamist kooli juhtkond, õpetajad ning kooli hoolekogu üheskoos.

Otepää vallavanemaks sai Kuldar Veere

Kuldar_Veere
Otepää vallavanem Kuldar Veere

Eile, 26. novembril toimunud Otepää vallavolikogu istungil valiti vallavanemaks valimisliidu Otepää Kodanik esimees Kuldar Veere ja kinnitati vallavalitsuse liikmeteks Margit Prede ja Ülle Veeroja. Uus vallavõim asus tööle täna hommikul.

Otepää vallavanema Veere sõnul on esimeseks suureks ülesandeks järgmise aasta vallaeelarve koostamine ja selle esitamine volikogule. “Vaatame põhjalikult läbi kõik eelarveread ja teeme koostööd kõigi osapooltega,” ütles Veere. “Uue vallavalitsuse soov on tagada, et kõik tehtavad kulutused oleksid põhjendatud ning lähtuksid otepäälaste vajadustest.”

Kuldar Veere on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika erialal 1994. aastal. Viimased 15 aastat on ta töötanud eraettevõtluses, ta on Rait AS kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogude liige. Varasemalt on ta töötanud ka panganduses.

Kuldar Veere elab Nüpli külas, tema peres kasvab neli last. Lisaks kõigele muule täidab Kuldar Veere ka Nüpli külavanema kohustusi.

Kuldar Veere asemel sai volikokku asendusliikmena Marika Ein (VL Otepää Kodanik). Volikogu istungil moodustati ka vallavolikogu alatised komisjonid ja valiti komisjonide esimehed ja aseesimehed. Otepää vallavolikogus on 6 alatist komisjoni – revisjonikomisjon, eelarve-, majandus- ja turismikomisjon, keskkonna- ja planeeringukomisjon, haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning korrakaitsekomisjon.