Algas metsapealinna tunnuslause konkurss

Elva linnulennult.
Elva linnulennult.

Elva linn kandideerib 2013. aasta Eesti metsapealinna tiitlile. Seoses sellega kuulutavad Eesti metsaselts ja Elva linnavalitsus
välja metsapealinna tunnuslause konkursi.

Elva linna üldpindalast on ligi pool kaetud looduskaitsealade ja metsaparkidega. Väärtuslikumate parkmetsade osakaal linna territooriumist on umbes üks neljandik, millest suurema osa moodustavad männikud. Linnas kasvavatest puudest ligi 90 protsenti on männid. Elva linna parkides on mitmeid jooksu- ja terviseradasid. Elvas ja selle lähiümbruses asuvad ka mitmed puiduettevõtted, nagu RPM, AS Tarm jt.

Kuna Elva linna looduskeskkond omab tervise-, spordi- ja puhkemajandusalast tähtsust, siis väärtustaks metsapealinna tiitel  veelgi enam Elva linnarahva tegevust looduse hoidmisel ja keskkonnasõbralikul kasutamisel linnaruumis.

Tulevane metsapealinn otsib tunnuslauset, mis:

  • on positiivse sõnumiga, lihtne, ainulaadne ja huvitav;
  • iseloomustab Elvat metsapealinnana;
  • seda on võimalik kasutada Elva linna tutvustamiseks suulises ja kirjalikus vormis, reklaamtrükistel, üritustel ja esinemistel;
  • see on esitatav ka inglise keeles;
  • täiendab Elva tunnuslauset „Hoiame üksteist“. Loe edasi: Algas metsapealinna tunnuslause konkurss