Kutsumi’ katsõst ossa võtma!

Võro Instituudi ni Tarto Ülikooli tiidläse’ kutsva’ inemiisi mälehtämise katsõst ossa võtma.

Katsõ aigu tulõ meelen pitä’ lavva pääle esi kotussihe pantuid kujondit. Olõ-i vajja pelädä’, ku teil hindä meelest olõ-i kuiki hää meelenpidämine, mi jaos olõ-i võlssõ vastussit. Oodõdu’ omma’ inemise’, kink imäkeeles om võro, seto vai eesti kiil ni kiä omma’ vannusõn 18-65 aastakka. Katsõ võtt aigu nii 50 minotit. Katsit teemi’ aprili lõpun ni maikuu joosul Võro Instituudin (Tartu 48, Võro). Kiä meile appi tulõva’, noilõ annami’ tenotähes Kalevi sokolaaditahvli. Katsõst ossavõtmisõga avitat Eesti tiidüst.

Teedüs ja katsõlõ kirjapandminõ: Helen Plado (võro keelen): 5289139, helen.plado@ut.ee

Maria Reile (eesti keelen): maria.reile@ut.ee

Katsõlõ saa hinnäst kirja panda’ ka esi Doodle’i keskkunnan:

võro- ja setokeelitsele katsõlõ aadrõsi http://doodle.com/poll/ntkm38wwwxqspxkv pääl

eestikeelitsele katsõlõ aadrõsi http://doodle.com/poll/um9d4q5rvunygygp pääl.

Seod teedüst või jaka’ ka ummi perride ja sõpru siän.