Keskkonnaõiguse Keskus: omavalitsused, kasutage planeerimises rohkem erinevaid osalusvõimalusi

SA Keskkonnaõiguse Keskus töötas kohalike omavalitsuste planeerimisametnikele välja soovituste paketi, mis aitab inimesi
elukeskkonda puudutavatesse otsustesse paremini kaasata. Soovitused on oma loomult väiksemate omavalitsuste ametnike igapäevatööd lihtsustavaks praktiliseks tööriistaks.

Materjalid on inspireeritud Elva linna ja Tähtvere valla planeerimistegevuse analüüsist ja aruteludest nii omavalitsuse ametnike kui ka kohalike elanikega. Analüüsitulemused ja rakenduslikud soovitused leiab koduleheküljelt www.k6k.ee.

Keskkonnajurist Siim Vahtrus leiab, et kohalikud omavalitsused ei kasuta täiel määral osaluse potentsiaali kohaliku elu arendamisel.

Siim Vahtrus: “Planeerimismenetluste puhul on tüüpiline see, et järgitakse seadustega ette antud nõudeid, kuid unustatakse ära seaduseandja poolt sissekirjutatud mõte. Aeg on edasi läinud ja inimeste infotarbimise viisid ning ootused kaasarääkimisvõimalustele on oluliselt muutunud. Planeerimismenetlusest teavitamine üksnes lehesabas ilmuva kuulutuse vormis ei ole tänapäeval enam piisav. Lisaks tüüpilistele menetlusaruteludele ootaksid inimesed ka vabamas vormis kaasarääkimisvõimalusi, nagu see muudes eluvaldkondades on üha levimas. Volikogu liikmete ja elanike vaheline distants
on kõige suurem.” Loe edasi: Keskkonnaõiguse Keskus: omavalitsused, kasutage planeerimises rohkem erinevaid osalusvõimalusi