600 ajateenijat läheb rännakule

Kuperjanovi JVP Nooremallohvitseride baaskursuse ajateenijad väljaõppes. Nursipalu, november 2011.

Kuperjanovi jalaväepataljonis lõpetavad ajateenijad järjekordse väljaõppetsükli rännakutega Võrumaal. Rännakutel hinnatakse ajateenija vastupidavust ja rajal olevates kontrollpunktides täidavad ajateenijad praktilisi ülesandeid, millega näitavad väljaõppes saadud teadmisi ja oskusi. Ajateenistuses saadud teadmised on ettevalmistus teenistuseks reservis ja reservteenistuse lahutamatu osa.

13.-15. detsembril korraldavad Kuperjanovi jalaväepataljoni kaadrikaitseväelased ajateenijatele sõduri baaskursuse  ja nooremallohvitseri baaskursuse lõpurännakud Võru ümbruses. Sõduri baaskursuse rännaku pikkus on umbkaudu 30 kilomeetrit ja nooremallohvitseride baaskursuse rännak umbkaudu 100 kilomeetrit. Kokku võtab rännakutest osa üle 600 ajateenija. Sõdurid tohivad kasutada rännakuks üldkasutatavaid teid või alasid, mille kasutamine on varem kokku lepitud.

„Rännak on sõdurile kindlasti väljakutse, ajateenijad peavad andma lühikese, kuid väga intensiivse eksamisessiooni ajal maksimumi,“ ütles sõduri baaskursuse rännaku üldjuht leitnant Lauri Kriisa Kuperjanovi jalaväepataljonist.

Rännaku ja eksamite edukas läbimine annab sõduri baaskursuses osalenule õiguse kanda Kuperjanovi jalaväepataljoni embleemi pealuu ja kontidega. Nooremallohvitseri baaskursuse lõpetanud saavad nooremseersandi auaste ja õiguse juhtida jaosuurust üksust.

Praegu aega teenivate noormeeste väljaõppetsüklid lõppevad 2012. aastal suurõppusega Kevadtorm, seejärel arvatakse nad reservi. Eesti kaitsejõudude tugevus peitubki reservväelastes, sõjaliselt väljaõpetatud kodanikes, kes hädaohu korral teenistusse kutsutakse.

Lõuna Kaitseringkond tänab Võrumaa inimesi mõistva suhtumise eest. Eesti kaitsevõime tagamine ei ole üksnes kaitseväe ülesanne, iga üksikisik ja organisatsioon annab oma panuse riigi kaitsevõimesse.

kpt Kristjan Kostabi, Lõuna Kaitseringkonna teabeohvitser