Avanenud on keskkonnaprogrammi taotlusvoor

Avanenud on keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) kaudu rahastatava keskkonnaprogrammi 2012. aasta II taotlusvoor.

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik taotleda toetust keskkonnaalastele projektidele. Taotlejateks saavad olla kohalikud omavalitsused, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid, MTÜ-d ja sihtasutused, äriühingud ning teadus- ja haridusasutused.

Keskkonnaprogrammi alamprogrammid on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, atmosfäärikaitse, merekeskkond, maapõu, maakondlik programm.

Taotlusi keskkonnaprogrammi saab esitada kuni 15. augustini 2012. Taotlused esitatakse elektroonilise keskkonna KIKAS kaudu.

Rohkem infot taotlemise kohta leiab: http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/taotlemine.html

Taotluse esitamiseks vajalike dokumentide ettevalmistamisega tuleks alustada aegsasti, sest mõningate nõutavate lisadokumentide ettevalmistamine võib olla üsnagi ajamahukas.