Pärimuskultuuri auhinnale saab kandideerida
kuni 20. maini

Kandideerimine Eesti folkloorinõukogu poolt väljaantavale pärimuskultuuri auhinnale kestab. Fondi loomise idee pärineb UNESCO programmist “Rahvuslikud elavad aarded”, milles märgitakse, et kõige tulemuslikumaks vormiks kultuuripärandi kaitsel on pärimuskultuuri kandjate avalik tunnustamine.

Pärimuskultuuri auhinna eesmärk on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuurialast tegevust.

Kandidaate saab esitada 20. maini e-posti aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks. Auhinnasaajad kuulutatakse välja rahvusvahelise pärimuspeo Baltica avamisel 22. juunil Moostes.

Pärimuskultuuri auhinnafondi suurus on 1000 eurot ning selle väljaandmine saab teoks tänu Eesti rahvuskultuuri fondile.

Pärimuskultuuri auhinda antakse välja 2000. aastast ning selle on pälvinud kokku 27 isikut või kooslust. (Vaata varasemaid auhinnatuid siit!)

Lisateave: http://www.folkloorinoukogu.ee/Parimuskultuuri_fond_79