Õppeinfopäeval tutvustatakse Võrumaa põhikoolide õpilastele edasiõppimisvõimalusi

Neljapäeval, 20. oktoobril algusega kell 12 tutvustavad Võrumaa gümnaasiumid ja Kagu-Eesti kutseõppeasutused Võrumaa koolide 9. klasside õpilastele edasiõppimisvõimalusi piirkonnas. Infopäevale Võru Kultuurimajja Kannel on oodatud ka lapsevanemad.

Mullu septembris jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused ja gümnaasiumi riiklik õppekava sätestasid uue korra üldkeskhariduse omandamisel. Iga gümnaasium kujundab välja vähemalt kolm erinevat õppesuunda ning alates 2013./2014. õppeaastast muutub ka gümnaasiumi lõpetamise korraldus. Sellest tulenevalt on oluline, et tänased 9. klasside õpilased oleksid võimalikult varakult informeeritud valikutest, mis neil ees seisavad.

„Üheks esimeseks oluliseks otsuseks noore inimese jaoks on see, kas ta soovib astuda gümnaasiumisse või hoopis ametit õppima. Viimasel juhul vajab kaalumist, kas ameti õppimise kõrval soovitakse omandada ka keskharidust. Valikute tegemisel on oluline tunda oma huvisid, võimeid ja soove, mille välja selgitamisel on abiks maakonna karjäärinõustaja ja klassijuhataja, kuid samaväärselt tähtis on teada, missuguseid võimalusi on pakkuda lähiümbruse õppeasutustel,“ sõnas Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Pille Liblik.

Selleks, et pakkuda õpilastele ühtsetel alustel esmast informatsiooni edasiõppimisvõimaluste kohta, korraldab Võru Maavalitsus koostöös 9 õppeasutusega õppeinfopäeva. Päeva raames tutvustavad koolid oma õppesuundi või erialasid, kooli astumise ja selle lõpetamise tingimusi. Kutsekoolide puhul on oluline ka teave õppetoetuste ja elamisvõimaluste kohta.

Pärast koolide esitlusi on õpilastel ja nende vanematel võimalus pöörduda täpsustavate küsimustega koolide esindajate poole.

„Õppeinfopäev võiks olla heaks sissejuhatuseks aasta jooksul toimuvatele koolide lahtiste uste päevadele, karjääriõppekäikudele ja õppimis-, praktika- ja elamisvõimalustega tutvumisele juba kohapeal,“ sõnas Liblik.

Infopäeval tutvustavad oma õppimisvõimalusi Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Parksepa Keskkool, Varstu Keskkool, Vastseliina Gümnaasium, Antsla Gümnaasium, Vana-Antsla Kutsekeskkool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus ja Räpina Aianduskool.

Kõik huvilised on oodatud!