Võrumaa tähistab üle-eestilist noorsootöö nädalat

Neljapäeval, 12.detsembril kell 12.00 toimub kultuurimajas Kannel Võrumaa Omavalitsuste Liidu noorteprojekti Võrumaa Noorteliidri Töövihik lõpuüritus ning Võru Maavalitsuse tunnustusüritus maakonna noortele ja noorsootöötajatele.

Alanud üle-eestilise noorsootöö nädala raames tutvustatakse Leader programmi ja Võrumaa Partnerluskogu ning Võrumaa Omavalitsuste Liidu toetusel ning Võrumaa Noorsootöö Nõukoja töö tulemusel ellu viidud projekti raames valminud töövihikut “Sammume koos” ja tehakse kokkuvõtteid lõppenud aastast. Võrumaa noorsootöös on seni puudunud praktiline juhend, millele ühiselt toetuda.

Erinevates omavalitsustes on noorsootöö korraldus väga erinev, sellest saadakse erinevalt aru ning on puudunud piirkondlik koostöö. Praktilise töövihiku valmimise protsessi jooksul on välja kujunenud ühtne arusaamine noorsootöö vajadustest ja olemusest, MTÜ Kodukandi Koolituskeskuse poolt ellu viidud koolituste kaudu on suurenenud noorsootöötajate pädevus. Töövihik on hea juhendmaterjal ka rahastajatele ja erinevatele fondidele Võrumaa noorsootöö osas. Töövihikud jagatakse kõigile omavalitsustele Võrumaal.

Projekti tegevuste kokkuvõtte ja töövihiku tutvustamise järel toimub Võru Maavalitsuse tunnustusüritus, mille raames antakse tänukirjad maakonna silmapaistvatele noortele ja noorsootöötajatele.

 Võrumaa Noorsootöö Nõukoda on maakonna noorsootöötajaid ja noorsootööga seotud spetsialiste koondav ühendus. Noorteliidi töövihiku projekt viidi ellu koostöös Võrumaa Omavalitsuste Liiduga Leader programi toel.