Rae vald tõstab lasteaednike palkasid ja ehitab juurde 420 lasteaiakohta

Rae vallavolikogu võttis vastu 18.detsembri istungil valla 2013. aasta eelarve, mis on vallavanem Mart Võrklaeva sõnul suunatud haridusvaldkonda nii investeeringute kui tegevuskulude osas.

„Hea on see, et 2013. aastal ootab Rae valla koolide ja lasteaedade õppe- ja kasvatusala töötajaid ees palga tõus. Kui riiklikult rahastatavate koolide pedagoogide palga alammääraks saab 715 eurot, tagame ka valla lasteaedade pedagoogidele sama palgataseme“, kõneles Võrklaev.

Vallavanema sõnul on 2013. aasta investeeringute mahuks eelarves ette nähtud 11,0 miljonit eurot. Investeeringuteks kavandatud summast suunatakse haridusse ligi 7,9 miljonit eurot, millest laenuraha on 4,5 miljonit eurot. Sellega leevendame oluliselt meie valla noorte perede suurimat probleemi, milleks on lasteaiakohtade puudus.

Käesoleval hetkel laiendatava Peetri Lasteaed- Põhikooli lasteaia osa kasvab 2013.aasta sügiseks 240 lasteaiakoha võrra ja kooli osa saab lisaruumid üheksale klassile. Lasteaiakohtade suure puuduse kiiremaks likvideerimiseks plaanib vallavalitsus alustada tuleval aastal veel ühe ligikaudu 180- kohalise lasteaia ehitusega Peetrisse. Täiendavad ehitused toovad Peetri piirkonda kokku 2014.aastaks ligikaudu 420 uut lasteaiakohta.

Tuleval aastal saab alguse samuti Jüri Gümnaasiumi laiendus. Haridusvaldkonnast teisele kohale jäävad Võrklaeva sõnul 2013. aasta eelarves investeeringud teedeehitusse, milleks on planeeritud kulutada 2,3 miljonit eurot.

2013.a. eelarve tegevuskulude ja investeeringukulude kogusumma on 25,5 miljonit eurot, tulude summa on 17,8 miljonit eurot. Vahe kaetakse olemasolevate jääkide ja laenuga.