Rakvere liigub velocity projektiga mugava jalgratta mudeli suunas

Rakvere linn sai Sihtasutuselt KredEx 77 700 eurot toetust „Rakvere – VeloCity 2012“ projektile, mille toel ehitab linn välja n-ö mugava jalgratta mudeli Rakveres.

Linna üldplaneeringu käigus valminud Rakvere linna kergliiklusteede analüüs näitas, et Rakveres on võimalik suhteliselt lihtsate vahenditega kujundada olukord, kus inimestel on lihtne eelistada igapäevasel liikumisel autosõidule ratast. Taolise mugava jalgratta mudeli rakendamisega on võimalik saavutada keskkonnaalane, tervislik ja majanduslik kasu nii elanikule kui linnale.

Projekti kohaselt rajatakse suuremate korrusmajade juurde lukustatavad rattamajad, mis võimaldavad rattaid mugavalt ja turvaliselt hoiustada. Enamus Rakvere linna elanikest elab korterelamutes, kus jalgrataste hoiustusvõimalused on ebapiisavad ning inimestel lihtsam on rattast loobuda kui neid väikestes keldrites või trepikojas hoida. Rataste hoiuvõimaluste paranemise järel muutub rattasõiduga tegelemine aga korrusmajade elanikele senisest mugavamaks.

Projekt näeb ette linnasisese kergliiklusteede märgistamist, et eraldada rattasõitjad märkide abil teistest liiklejatest ja muuta rattaga liiklemine linnas turvaliseks. Linna suurematesse avalikesse kohtadesse – koolide, kaubanduskeskuste, bussi- ja raudteema juurde jm. paigaldatakse suuremaid ja väiksemaid varjualuseid, mis võimaldavad lühiajalist elektrirataste hoidmist. Linnapilti lisanduvad nutikad ja omanäolised rattahoidjad ning pumpamis- ja laadimispunktid.

Projektivahenditest soetatakse kümmekond elektrijalgratast, mida hakatakse laenutama hotellidest ja turismiinfokeskusest. Eeloleval talvel tehakse vajalikud eeltööd, kevadel alustatakse rattamajade, -hoidikute ja varjualuste rajamise ning teede märgistamisega.