Valminud on juriidiline abimees sotsiaalsele ettevõtjale

Advokaadibüroo Varul koostas vabatahtliku tööna „Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine“ lõppenud projekti raames
juriidilise abimehe sotsiaalsele ettevõtjale.

Materjal on mõeldud abivahendiks juriidilistes küsimustes üldise suuna leidmiseks. Abimehe leiab siit:
http://sev.ee/wp-content/uploads/2012/05/Sotsiaalse-ettev%C3%B5tja-juriidiline-abimees.pdf