Tänati Põlvamaa ainesektsioonide juhte

Ühispildil ainesektsioonide juhid Foto erakogust
Ühispildil ainesektsioonide juhid. Foto erakogust

8. oktoobril toimus Räpina Inkubatsioonikeskuses Põlvamaa õppeasutuste ainesektsioonide juhtide tänuüritus, kus neid tubli töö eest tunnustati.

Ainesektsioonide juhte tänasid ja tunnustasid kinkekaartidega maavanem Ulla Preeden ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Kaido Kõiv. “Tänan teid töö ja vastutuse eest, mille olete enda kanda võtnud. Teie valmisolek ja tahe panustada haridusse on eeskujuks meile kõigile”, ütles maavanem oma tervituskõnes ja soovis kõikidele ainesektsiooni juhtidele jõudu ja tublidust oma aine tegevusi maakonnas korraldada.

Maakonna ainesektsioonide juhid korraldavad ja planeerivad maakondlike olümpiaade ning õpilasüritusi ja korraldavad oma ainesektsioonide tööd ning koolitusi.