MTÜ ETNA Eestimaal otsib ettevõtlikku naist

Tegusaid maanaisi ühendav MTÜ ETNA Eestimaal otsib kandidaate konkursi “Ettevõtlik Naine 2012” tiitlile.

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Eesti maapiirkondades elavaid ettevõtlike naisi, kes tegutsevad nii ettevõtluses kui ka panustavad maapiirkondade arengusse laiemalt. Tiitli  kandidaat elab ja tegutseb Eestis, omab saavutusi maakonna, piirkonna ja koduriigi elu edendamisel, on loov ja edukas ning uuendusmeelne oma tegevusalal.

Kirjalikult esitatud kandidaatide ankeetide  hulgast teeb valiku MTÜ ETNA juhatus ja valituks osutub kõige enam hääli saanud kandidaat.

MTÜ ETNA Eestimaal ootab ettepanekute tegemisel abi Eestis tegutsevatelt ettevõtlusorganisatsioonidelt ja üksikisikutelt.

Kirjalikke ettepanekuid “Ettevõtlik Naine 2012” kandidaatide kohta saab jätkuvalt esitada kuni 31.jaanuarini aadressil: Vahe 23-6, Pärnu, 80031 või e-mailile  fem@fem.ee.

Ankeedi konkursil osalemiseks leiab aadressilt http://www.fem.ee/files/d62dc569fb032d178be022405c125437.doc või  www.fem.ee

Konkursi “Ettevõtlik Naine 2012” tiitli laureaat  kuulutatakse välja 8.veebruaril 2013 Paides.

Lisainfo: Margo Orupõld, tel. 5201737, e-post margo.orupold@gmail.com