ETTEPANEKUD INIMESTE KAASAMISEKS KODUMETSADE SAATUSE OTSUSTAMISEL

Mets Läänemaal. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) tegi keskkonnaministrile ettepanekud kaasamise parandamiseks asustusüksuse lähedaste riigimetsade majandamisel, nii et RMK-l oleks võimalik arvestada kohalike huvidega, mis näevad ette raiete ära jätmist või siis lageraiete asendamist tagasihoidlikuma metsahooldusega, näiteks valikraietega.

Loe edasi: ETTEPANEKUD INIMESTE KAASAMISEKS KODUMETSADE SAATUSE OTSUSTAMISEL