Vabaühendused ootavad Riigikogult avatumat valitsemist

Parlamendiliikmetele saadetud pöördumises kutsuvad vabaühendused Riigikogu üles järgima rahvusvahelist avatud valitsemise tava ning panustama senisest enam oma tegevuse läbipaistvamaks muutmisesse.

Aprillis möödub neli aastat Eesti ühinemisest rahvusvahelise algatusega avatud valitsemise partnerlus (AVP), mille eesmärgiks on ühendada valitsuste ja vabaühenduste jõupingutused senisest avatumaks võimu teostamiseks. Algselt vaid täitevvõimu tegevusele keskendunud algatusse on lisandunud seadusloome avatuse suund, millega innustatakse riikide parlamente viima oma tegevus vastavusse võrgustunud ühiskonna vajadustega.

Oma üleskutses julgustavad vabaühendused Riigikogu toetama rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse tegevust ning esitama omapoolse nägemuse, kuidas 21. sajandi tehnoloogilisi võimalusi ja kodanike ootusi arvestades oleks parlamendiliikmete endi töö avatum, kaasavam ja läbipaistvam.

Vabaühenduste AVP ümarlaua pöördumises tehakse Riigikogule ettepanek oma praeguse mandaadi kehtivuse ajal luua enesele strateegiline arenguvisioon ja lähiaastate tegevuskava selleni jõudmiseks. „Riigikogu tulevikuvisiooni loomine võiks aidata rahvaesindajatel vabaneda  salvestiste hirmust ning võtta komisjonide töö jäädvustamiseks kasutusele kaasaegsed meetodid,” kommenteeris üks ümarlaua liikmeid, E-riigi Akadeemia e-demokraatia valdkonna ekspert Liia Hänni. Loe edasi: Vabaühendused ootavad Riigikogult avatumat valitsemist