AIESEC Eesti endine president külastas Hiinat

Rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni AIESEC Eesti endine president Liise Valma külastas 4.-11. juulini Euroopa Liidu-Hiina noorteaasta raames Hiina kommunistliku partei keskkomiteed ja osales jätkusuutliku arengu teemalisel noortefoorumil.

Valma sõnul ei koge enamus noortest nii kõrgetasemelist kohtumist ühe riigi valitsusega ilmselt oma elus enam kunagi. “See vaid tõestab selle ürituse olulisust Hiina ja Euroopa Liidu jaoks,” märkis Valma.

Kahepäevasel noortefoorumil esitati erinevaid näiteid riikide säästva arengu poliitikast. Huvitavamatest esinemistest tõstis Valma esile Göttingeni ülikooli esindaja Dr. Peter Schmucke sõnavõttu, mis keskendus ühele Saksamaa väikekülale, kus energiakulu oli viidud nulli lähedale ning mida tuuakse eeskujuks paljudele teistele Saksamaa väikelinnadele.

Lisaks oli Valmal võimalus tutvuda Pekingi vaatamisväärsustega, külastada keelatud linna ja Expo aeda ning osaleda Xianis linnamüüri avamistseremoonial.

Euroopa Liidu-Hiina noorteaasta 2011 peamisteks eesmärkideks on edendada kultuuridevahelist dialoogi ja tugevdada vastastikkust mõistmist ja sidemeid Euroopa ja Hiina noorte vahel. Samuti julgustatakse noori toetama Euroopa Liidu-Hiina suhteid, mis peaks tagama jätkusuutliku koostöö poliitikakujundajate ja noorte vahel ka pärast aastat 2011.

Eestis koordineerib Euroopa Liidu-Hiina noorteaasta tegevusi Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Noorsootöö Keskus, mis teeb koostööd valitsus- ja noorsootööasutustega, kohalike omavalitsustega, noorteühingute ja teiste institutsioonidega. Üheskoos arendatakse noortepoliitikat ja noorsootööd, pakkudes selleks väärtuslikku nõu ja teavet ning esindades, teadvustades ja kaitstes noortevaldkonna huve ning väärtusi.