VALLIKÄÄRU ARHITEKTUURIVÕISTLUSELE SAADETI KÜMME TÖÖD

Vallikääru pealtvaatajate istumisala. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlusele saadeti kümme võistlustööd, mida komisjon hakkab hindama 28. märtsil, võistluse tulemused avalikustatakse aprilli lõpus.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on kontserdipaika elavdada ning valida parim arhitektuurne, kasutusfunktsioonile ja linnaehituslikult sobivaim lahendus vabaõhulava, pealtvaatajate istumisala ja abihoone lahendus ajaloolisse bastionivööndisse.

Võistlusala hõlmab kontserdipaika ja selle ümbrust. Vallikäär paikneb ehitus- ja arheoloogiamälestise „Pärnu linnakindlustused“ alal ning Pärnu muinsuskaitsealal. Detailplaneeringus määratletud hoonestusala joondub Rüütli tänava ehitusjoonega, et see ei varjaks vaadet Rüütli tänavalt endise Luna bastioni sisemusele.

Arhitektuurivõistluse tingimustes on ette nähtud statsionaarse varikatuse projekteerimine lava ja esinejate ala kohale, pealtvaatajate istepinkide ala katusega katmine ei olnud lubatud. Lahendus peab võimaldama Vallikääru kontserdipaigas korraldada erinevat tüüpi vabaõhuüritusi ja kultuurisündmusi, kontserte, teatrilavastusi, valgusfestivale ning koori- ja rahvatantsuetendusi. Oluline on kontsertpaiga multifunktsionaalsus.

Moodulsüsteemis lavapõrand peab võimaldama lava suurust ja kuju muuta, jättes samas võimaluse kasutada kogu ala ka ilma mooduliteta. Samuti peab korraldajatel olema võimalik ümber paigutada esinejaid ja publikut erineval moel, näiteks paigutada laulupeo korraldamise ajal koorilauljaid bastioni nõlvadele.

Lava varikatus peab olema arhitektuurselt õhuline, kaitsma ilmastikuolude eest ja taluma lavatehnikast tulenevaid punktraskuseid. Abihoone ei pea varikatusega seotud olema, sinna on ette nähtud hoiustamise, personali ja esinejate ruumid.

Pealtvaatajate istumisala tuli lahendada selliselt, et inimesed mahuksid vajadusel üksteisest mööda. Pealtvaatajate alale oli vaja kavandada helipuldi platvorm, mis paikneks varikatuse suhtes tsentris ja asuks pealtvaatajate ala taga. Lahendus peab võimaldama istekohtade arvu kuni 2500 pealtvaatajale. Abihoone kõrvale tuli kavandada terrassiala pop-up kohviku jaoks.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

PÄRNU VALLIKÄÄRU KONTSERTPAIGA ARHITEKTUURIVÕISTLUSE VÄLJAKUULUTAMINE