PÄRNU ÕPETAJAD SAAVAD ÜLIKOOLI KOOLITUST KODULINNAS

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Haridusosakonna ja Pärnu kolledži esindajad kohtusid kevadel Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Anne Raamiga, kellega koos hakati otsima lahendusi õpetajate eripedagoogika alasteks koolitusvõimalusteks.

Läbirääkimiste tulemusel leidis haridusosakond võimaluse koolituste finantseerimiseks ning sõlmiti leping Tartu Ülikooliga täienduskursuste läbiviimiseks Pärnus.

„Koostöö Anne Raamiga on olnud äärmiselt meeldiv ja sujuv, kõik sai väga kiiresti ülikooli poolt korraldatud, et õppetööga juba sel aastal alustada. Kõik koolituse lõpetajad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse. Koolitajateks on Tartu Ülikooli mainekad lektorid ja pikaaegsed koostööpartnerid Kaja Pastarus, Merit Hallap, Tiina Kivirand, Merike Rand, Lii Kaudne, Tea Ausin, Triin Kivirähk, Mari Tõnisson, Heidi Öövel ja Meelika Maila,“ kõneles Pärnu linnavalitsuse kaasava hariduse peaspetsialist Aive Aru.

Varasemalt ei olnud õpetajakoolituses erivajaduste moodulit ja seepärast on õpetajate koolitamine äärmiselt oluline

„Mõlema koolituse eesmärgiks on toetada õpetajate oskusi laste ja õpilaste individuaalsete iseärasuste märkamiseks, arenguks soodsa kasvukeskkonna loomiseks ning õppe- ja kasvatustegevuste planeerimiseks ja rakendamiseks. Varasemalt ei olnud õpetajakoolituses erivajaduste moodulit ja seepärast on õpetajate koolitamine äärmiselt oluline,“ ütles Pärnu abilinnapea Ene Täht.

õpetaja teab ja oskab lapsi suunata tugiteenustele, nõustada õppijaid ja lapsevanemaid

Koolituste tulemusel paraneb õpetajate üldine oskus märgata erivajadusi ja hinnata lapse üldist arengutaset eri valdkondades, paranevad teadmised seadusandlusest ning oskus täita dokumentatsiooni, õpetaja teab ja oskab lapsi suunata tugiteenustele, nõustada õppijaid ja lapsevanemaid. Samuti tõuseb teadlikkus kultuuriliste ja keeleliste eripärade märkamisel ja arvestamisel.

Õpetaja on esimene erivajaduse märkaja haridusasutuses. Võimalikult varajane märkamine ja kohene tugi tagavad lapsele soodsa arengukeskkonna, vältides õpiraskuste ja käitumisprobleemide süvenemist ning on oluline tegur hilisema koolikohustuse mittetäitmise ja võimaliku väljalangemise ennetamisel. Omandatud teadmised ja oskused aitavad ära hoida ka õpetajate endi läbipõlemist.

KU päevatoimetaja