ARENGUKOOSTÖÖ SEKSUAALTERVISE ALASE NÕUSTAMISEGA GRUUSIAS

Gruusia perearstide koolitus Gruusias. Foto: Katrin Salundi

Eesti Seksuaaltervise Liit jagas oma kogemusi Gruusia noorte tervise ja heaolu edendamiseks läbi noortesõbraliku seksuaaltervise alase nõustamisteenuse.

2021. aastal alustasid MTÜ Eesti Seksuaaltervise Liit ja Gruusia MTÜ HERA XXI koostööprojekti, mille eesmärgiks oli parandada Gruusia noorte ligipääsetavust seksuaaltervise teenustele, tõsta noortenõustamise kvaliteeti ning parandada noorte seksuaaltervise näitajaid.

Gruusias viidi läbi perearstide ja õdede koolitused noortenõustamise teemal, koostati noortenõustamise kvaliteedistandardid, arendati internetinõustamise süsteemi ja kohandati seksuaaltervise teemaline koolitajaraamat vastavalt Gruusia oludele.

Gruusias kohtuti sealsete noorte seksuaaltervise valdkonna otsustajatega – ministeeriumi ja parlamendi liikmetega, kellele korraldati õppevisiit Eestisse. Eestis tutvuti seksuaaltervisealaste teenustega, seksuaalhariduse korraldusega koolides, külastati Riigikogu, Tervisekassat, noorte nõustamiskeskust, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametit, Terviseametit, Tervise Arengu Instituuti ning Sotsiaal- ja Haridusministeeriumi.

Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuste võrgustikku ning noortenõustamise kvaliteeti koos kooli seksuaalharidusega on toonud maailmale eeskujuks Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja UNESCO. Seksuaaltervise liit on jaganud Eesti edulugu ning toetanud noorte nõustamiskeskuste võrgustiku arendamist lisaks Gruusiale ka Moldovas, Kõrgõzstanis ja Kasahstanis aastatel 2016-2019.


WHO hinnangul on noorte seksuaal- ja reproduktiivtervise alase nõustamise teenuse kättesaadavus Eestis heal tasemel. Teismeliste raseduste ja registreeritud suguhaiguste ning HIVi esmajuhtude arv on viimase 20 aasta jooksul Eestis märgatavalt ja graduaalselt langenud. Uuringute järgi on kondoomi ja hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine paranenud – noorte nõustamiskeskused on käsikäes kooli seksuaalhariduse arenguga selles olulist rolli mänginud. Kooli seksuaalhariduse ja noorte nõustamiskeskuste koostöö vajalikkust on rõhutanud mitmed noorte seksuaalhariduse eksperdid maailmas.


Vaatamata Gruusias toimunud arengutele pakkumaks noortele seksuaaltervise alast nõustamist, ei ole seal aga ligipääs teenustele piisav ning valmisolek esmatasandi tervisetöötajate seas nõustamist läbi viia ebaühtlane. Viimastel aastatel ei ole noorte seksuaaltervisealastes näitajates toimunud olulisi paranemismärke, usaldusväärsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine on vähene ning võrreldes teiste Euroopa riikide tervisenäitajatega on seksuaalsel teel levivate infektsioonide esinemine kõrge. Olukorda raskendab ühtlase noorte nõustamisteenuse puudumine, teenuste ebaühtlane kvaliteet, seksuaalhariduse puudulikkus ning internetinõustamise süsteemi puudused, mistõttu on ligipääs adekvaatsele seksuaaltervise alasele teabele ning teenustele piiratud. Arvestades Eesti ja Gruusia kokkupuutepunkte ja soodsat pinnast muudatuste ellukutsumisel seoses riiklike strateegiatega, oli Eesti poolt projekti kaudu antav panus oluline, et muudatusi ka tegevustes ellu kutsuda. Omades sarnaseid taustmehhanisme ning arengukäike on koostööl potentsiaali, arendamaks Gruusias kvaliteetseid ning ligipääsetavaid noorte nõustamisteenuseid Eesti näidete varal.

Nino Lomia, Gruusia Riiklik haiguste tõrje ja rahvatervise keskus, emade laste/noorte reproduktiivtervise juht: “Visiit Eestisse oli äärmiselt huvitav ja kasulik, kuna kohtumisel peamiste huvirühmadega, sealhulgas Riigikogu ja ministeeriumide esindajatega tutvustati meile selle olulise valdkonna erinevaid komponente. Teadmiste ja kogemuste vahetamine meie riikide vahel on äärmiselt oluline, et tutvustada, kultuuriliselt kohandada ja rakendada tõenduspõhiseid parimaid tavasid, mis käsitlevad meie tulevase põlvkonna tervist ja heaolu.”

“Tuginedes teadmiste ja kogemuste vahetamisele, suutis Gruusia delegatsioon leida võimalikud viisid noortesõbraliku seksuaal- ja reproduktiivpoliitika ja -teenuste arendamiseks Gruusias,” ütles Gruusia parlamendi liige Anatoli Korepanov.

“Kõige muljetavaldavam Eestis oli sünergia kõigi valitsus- ja valitsusväliste sektorite, tervishoiu, aga ka reproduktiivtervise ja noorte heaolu valdkonnas töötavate osaliste vahel; kõigile Eesti inimestele kättesaadavate ennetusteenuste ja vähisõeluuringute korraldamine; rahvatervise- ja sotsiaalteenuste korraldamine; tervise edendamine ja tervisepoliitika mõju. HERA XXI koostöös Eesti Seksuaaltervise Liiduga tegeleb edasise koostöö arendamise nimel, et parandada Gruusia noorte juurdepääsu seksuaaltervise teenustele. Suur tänu Eesti valitsusele toetuse ja meie kõrval seismise eest,” kinnitas Nino Tsuleiskiri, HERA XXI tegevjuht.

Projekti toetab ESTDEV, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

KU päevatoimetaja