SELGUSID TEHVANDI TUGITEENUSTE HOONE ARHITEKTUURIVÕISTLUSE TULEMUSED

Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste keskuse hoone arhitektuurivõistluse võidutöö “Kelp”

Aasta lõpus leidis aset Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste keskuse hoone arhitektuurivõistlus, mille eesmärk oli leida parim arhitektuurilahendus Otepää vallas Nüpli külas Tehvandi Spordikeskuse nüüdisaegse tugiteenuste keskuse hoonele.

Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste keskuse hoone arhitektuurivõistluse teise koha töö “Alpimaja”

Ehitis peab arvestama olemasolevate piirnevate hoonete ja rajatistega ning sobituma väärtuslikku loodusmaastikku. Võistlusala hõlmas Tehvandi Spordikeskuse kinnistut. Kinnistu omanik ja töö tellija on Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus.

Võistluse tähtajaks esitati kümme ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid hindamisele.

Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste keskuse hoone arhitektuurivõistluse kolmanda koha töö “Nõlvad”

Žürii analüüsis ja hindas esitatud ideekavandite sisulist vastavust võistlusülesandes toodud tingimustele, arvestades kavandite ideelist, kunstilist ja vormilist kvaliteeti, samuti terviklahenduse selgust, funktsionaalsust ja paindlikkust ning planeeringulist lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi, arvestades hindamisele kaasatud ekspertide arvamusi ja hinnanguid kavandi ekspluatatsioonikulude kohta s.t. ehituslikku ökonoomsust ja kulude suurust hoone elukaare jooksul ning selle ehitushinda.

Arhitektuurikonkursi žürii koosseisu kuulusid Jaak Mae, SA Tehvandi Spordikeskus (žürii esimees); Tarvi Pürn, SA Tehvandi Spordikeskus; Raivo Kalda, Otepää Vallavalitsus; Mai Šein, Eesti Arhitektide Liit; Risto Parve, Eesti Arhitektide Liit; Egon Metusala, Eesti Arhitektide Liit ja Kristian Nigul, Eesti Maastikuarhitektide Liit. Eksperdina kaasati SA Tehvandi Spordikeskus esindaja Kristjan Karis. Võistlustingimused koostas žürii sekretär Tiit Sild.

Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste keskuse hoone arhitektuurivõistluse ergutuspreemia tööle “Ood”

Žürii otsustas peale põhjalikku arutelu valida häälteenamusega esimese koha tööks võistlustöö “Kelp”, määrates talle preemia suurusega 10 000 €. Võidutöö autoriks on OÜ Kauss Arhitektuur. Teise koha tööks valiti Arhitekt Must OÜ võistlustöö märgusõnaga “Alpimaja”, määrates talle preemia suurusega 7500 € ning kolmanda koha tööks Salto AB OÜ võistlustöö märgusõnaga “Nõlvad”, määrates preemia suurusega 5000 €.

Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste keskuse hoone arhitektuurivõistluse ergutuspreemia tööle “Küün”

Kaks ergutuspreemiat á 2500 € lähevad Dagopen OÜ võistlustööle “Ood” ja OÜ Stuudio Tallinn võistlustööle “Küün”.

Esitatud töödega on võimalik tutvuda klikates üleval toodud nimedele.

KU päevatoimetaja