HÕIMUPÄEV ON LIPUPÄEV

Lipupäeval heisatud lipp Pärnu bussijaamas. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Oktoobrikuu kolmandal laupäeval, 15. oktoobril, tähistatakse Eestis hõimupäeva, mille puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Riikliku tähtpäevana on hõimupäev ühelt poolt Eesti omanäolise keelelise ja kultuurilise identiteedi ning rahvusliku omakultuuri päev, teisalt aga pühendatud soome-ugri rahvaste sidemetele ja koostööle.

Kadi Raudalainen, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juht, selgitab Fenno-Ugria kodulehel, et hõimupäevaga soovitakse paremini teadvustada eestlaste kuulumist soome-ugri rahvaste perre, väärtustada omaenda päritolu, emakeelt ja kultuuripärandit. Selle päeva tähistamine riikliku tähtpäevana suurendab üldsuse huvi meie sugulasrahvaste, nende keelte ja kultuuride vastu ning võimaldab kõnelda päevakajalistest probleemidest. Ühtlasi annab see ka põhjuse pidada tihedamat ühendust Venemaal elavate soome-ugri rahvaste ja ka omariiklust omavate soomlaste ning ungarlastega nii kodanikualgatuse korras kui ka kohaliku omavalitsuse ja riiklikul tasandil. Ühiselt saame ärgitada riike ja omavalitsusi, kus soome-ugri rahvad vähemusena elavad, oma põlisrahvastesse tõsisemalt suhtuma.

Järgmine lipupäev on isadepäeval, 13. novembril.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

Näitus ja konverents „Hõimurahvaste aeg” jõudis Pärnusse