ESIMESSE KLASSI MINEVA ÕPILASE TOETUS TÕUSEB 150 EUROLE

Illustreeriv pilt. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavolikogu muutis sotsiaaltoetuste korda, üks muutustest on esimesse klassi mineva lapse toetuse tõstmine 100 eurolt 150 eurole.

Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse Pärnu linna kooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale. Lapse üks vanem või eestkostja ja kooli minev laps peavad olema toetuse taotlemisel ja lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna (linn koos osavaldadega) elanikud. Toetusetaotlusi saab e-keskkonna ARNO kaudu esitada pärast lapsele kooli määramist 2. maist 20. detsembrini.

Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps asub õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on suunatud õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna poolt või kui laps on asendushooldusteenusel ja asub õppima teenuse osutamise piirkonna kooli.

Osade Paikuse osavalla laste jaoks asub lähim kool Sindis

Volikogu arvestas Paikuse osavallakogu ettepanekuga maksta esimesse klassi mineva lapse toetust ka siis, kui laps asub õppima teise omavalitsusüksuse kooli, mis on tema elukohale lähim kool. Osade Paikuse osavalla laste jaoks asub lähim kool Sindis.

Uue sotsiaaltoetuste korra järgi võetakse lisatoetuse puhul nüüd arvesse elukoha vahetusega kaasnevaid kulusid perekondadele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimelised oma vajadustele vastavat eluruumi tagama. Millises ulatuses elukoha vahetusega kaasnevaid kulusid lisatoetuse arvestamisel eluks hädavajaliku kuluna arvesse võtta, otsustavad linnavalitsuse töötajad. Esialgse plaani kohaselt on ettepanek arvestada kalendriaasta jooksul elukoha vahetusega seotud kulusid kuni 500 eurot pere kohta.

Raske puudega täisealise inimese hooldaja toetuse suuruseks oli seni 50 ja sügava puudega täisealise inimese hooldaja toetuse suuruseks 75 eurot kuus. Uue korra kohaselt ei ole täisealise isiku hooldaja toetus enam puude raskusastmega seotud. Iga hooldaja toetuse suuruse otsustab pärast hooldusvajaduse ning hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud kulude sisulist hindamist sotsiaalkonsultant.

Varem kehtinud sotsiaaltoetuste kord ei lubanud maksta hooldajatoetust alla kolmeaastase puudega lapse hooldajale. Uus kord kaotas sellise piirangu ja alaealise vanus pole enam oluline.

“Kõige olulisem on, et kaotati puudeastmest ja isiku east tulenevad piirangud. Lisaks toetatakse nüüd toimetulekuraskustes peresid elukoha leidmisel üüriturult,” selgitas abilinnapea Riido Villup sotsiaaltoetuste korras tehtud muudatusi.

KU päevatoimetaja