KOOLITUSEL ÕPITI HÕBEMAJANDUSE ASUTAMIST

Mai Vellamäe ja Signe Kiri koolitusel “Eakate väljakutsed hõbemajanduse tingimustes”.
Foto: Urmas Saard / Külauudised

Kuu aega tagasi tehti Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis algust koolitusega “Eakate väljakutsed hõbemajanduse tingimustes”. Täna õpiti miniäriplaani koostamist ja ettevõtluse alustamiseks vajalike toimingute tegemist.

Koolituse viis läbi seegi kord Tartu Ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli programmijuht, haridusteaduste magister Mari Suurväli, kelle sõnul prognoositakse juba aastaks 2050 vanaduspensionäride osakaaluks pea 30%. Hõbemajandus ehk eakate ettevõtlus muutub neis oludes üha aktuaalsemaks teemaks. „Oma äri avamiseks läheb eelkõige vaja kahte asja: raha ja ideed,” lausus Suurväli. Aga mitte ainult seda. Teadma peab palju muudki.

Raha võib taotleda pankadest või fondidest. Saadi teada, millega ühel või teisel juhul tuleb arvestada. Samuti olid kõneks erinevad äriühingud, nende erinevused ja ühe või teise eelised, ka ohud, mida tuleks silmas pidada.

Lahendades praktiliselt harjutusülesandeid pidid väiksemateks seltskondadeks jagatud rühmad koostama miniäriplaani. Alustati ettevõttele nime otsimisest ja soovitud tootele või teenusele sisu andmisest. Pidi loetlema toote valmistamiseks vajalikku tööjõudu ja selgitama, milliseid töötajaid ettevõte vajab. Inimeste järel nimetati seadmeid: tööriistasid ja seadmeid, mida vajatakse toote valmistamiseks. Kolmandana vaadeldi materjale. Arutleti, milliseid materjale loodav ettevõte vajab. Harjutuste käigus oli lubatud äriplaani koostada ka väikest huumorit lisades, et läbitav koolitus paremini mällu talletada. Ühe laudkonna firma nimeks pandi „Artell tihe töö” ja ettevõtte juhi nimeks valiti kirjandusest tuntud Jaan Tattikas, raamatupidaja nimi oli Arved Laud.

Põnev oli ka tüüpilise kliendi või toote kasutaja portree kujutamine. Paljude küsimuste seast oli esile tõstetud tsitaat, aforism või vanasõna, mis teda iseloomustab. „Artell tihe töö” iseloomustas oma potensiaalset ostjat sõnadega: „Ma ei ole nii rikas, et osta rämpsu.” Oma klientide püüdmiseks tuli vastata paljudele olulistele küsimustele, teiste hulgas näiteks: „Mis teda motiveerib?”; „Mis teda ärritab?”

IT valdkonda tundev ja kolledžis arvuti kasutamise alaseid teadmisi õpetanud Isabell Maripuu viis õppurid arvuti klassi, kus jagas arvutite taga istuvatele väärikatele äriühingu asutamiseks vajalikke oskuseid. Äriühingu võib valmis kujul osta, 45 euro tasumisel notari juures ära vormistada või interneti teel nõutud toimingud teostada. Suurväli juhtis siiski tähelepanu asjaolule, et teatud juhtudel ei saa internetis kõiki toiminguid ära teha ja mõnikord osutub notari juurde minek isegi kasulikumaks.

Urmas Saard

Samal teemal:

PÄRNUS PEETUD ÕPPEPÄEVAL KÕNELDI HÕBEMAJANDUSEST

Share via
Copy link
Powered by Social Snap