KOLMEKUNINGAPÄEVAL PÄRNU RAEKÜLA LINNAOSAS

Piia Karro-Selg, Aita Kaaver, Merileen Meras ja Klaara-Loore Meras kolmekuningapäeval Raeküla Vanakooli keskuse instalatsiooni juures. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu Y-klubi, kohaliku Barnabase koguduse ja Raeküla Vanakooli keskuse ühistegevusel sündinud jõuluevangeeliumite sarja viimane stseen kuulutati tänasel kolmekuningapäeval avatuks. Nii stseeni tutvustav sõnum kui väike õuekontsert oli otseülekandena jälgitav Pärnu Y-klubi Facebooki lehel.

Raeküla Vanakooli keskuse esisel toimunud sündmuse juhatas sisse keskuse juhataja ja Y-klubi liige Piia Karro-Selg: „Enam kui kuu aja pikkune installatsioon tõmbab vaikselt otsi kokku. Esimese jõuluevangeeliumit tutvustava stseeni avasime esimesel adventpühal ja arvult kaheksanda kolmekuninga päeval.” Piia-Karro Selg ütles, et kokku panustas installatsiooni tehnilisse valmimisse tosin täiskasvanut ja 30 Raeküla Vanakooli keskuse avatud noortekeskuse noort. Lisaks veel kõik need, kes astusid laulude ja tantsudega üles minikontserditel ning loomulikult ka Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku (EKEK) Barnabase koguduse nõuandjad ja kristliku sõnumiga installatsiooni rikastajad.

Esmalt laulsid Gert Gentalen ja Maria Toodo.

Olgu öeldud, et Maria Toodo osalus ei piirdunud üksnes laulmisega. „Tema jaoks oli tegemist praktikaülesandega ehk siis Maria rolliks oli eelkõige nende väikeste kontserdite ettevalmistamine, aga ka installatsiooni jaoks sponsorite leidmine,” osundas Piia Karro-Selg. „Ta sai oma ülesandega väga kenasti hakkama ja astus peaaegu kõigil kontserditel ka ise lavale.” Maria hakkab peagi lõpetama Tartu Ülikooli Pärnu kolledžit ja tal oli selleks vaja läbida “Ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala” projektipraktikat. „Igal juhul läbis ta selle suurepäraselt,” kinnitas keskuse juhataja.

Epifania ilmumise püha on ristikoguduse üks vanemaid pühasid ja selle ajalugu ulatub jõuludest kaugemale

Barnabase koguduse preester Thomas Eriste luges Uue Testamendi Matteuse evangeeliumist kolmekuningapäevaks hommikumaa tähetarkadest.

Kristuse ehk Epifania ilmumise püha (ladina keeles: dies epiphaniae domini- Issanda ilmumine) on ristikoguduse üks vanemaid pühasid ja selle ajalugu ulatub jõuludest kaugemale. Lääne maailma kristlikus traditsioonis on selle püha sisuks Idamaiste tähetarkade Petlemma külastamine. Paganarahvaste hulgast saabunud targad avaldasid külaskäiguga Jeesuslapse juurde austust juutide vastsündinud kuningale. Kui samal ajal võimul olnud kuningas Herodes sellest kuulda sai, käskis ta Juudamaal kõik 12-aastased ja nooremad lapsed hukata, et välistada võimu ülevõtmist – teadmata, et Jumalal oli plaanis hoopis midagi muud kui poliitilise võimu andmine Jeesusele.

Preestri vaimuliku sõnumi järel laulsid Raeküla linnaosa Rannavaresed, kelle juhendaja on Ene Saar .Rannavareste laulu saatel tulid mõned paarid tantsule. Laululaste Merileen Meras ja Klaara-Loore Meras juhendaja oli muusikaõpetaja Aita Kaaver.

„Olen väga rahul, et Raeküla Vanakooli keskuse esine edastas tänasel keerulisel ajal nii olulist sõnumit. Jätkame kindlasti kolmepoolset – keskus, kogudus ja Pärnu Y-klubi, et pakkuda tulevastel aastatel veelgi huvitavamat programmi. Aitäh, kõigile tegijatele, meie toetajatele ning jälgijatele lähedalt ja kaugelt,” lausus keskuse juhataja.

Urmas Saard