SIIMUSTI LASTEKESKUSEL METSATAREKE ON PALJU ABIVALMEID SÕPRU

Siimusti Metsaterekese pere koos Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõševiga peremaja Andruse ees, 31. augustil. Foto: Jõgeva vallavalitsus

31. augustil tähistas Jõgeva vallas asuv Siimusti lastekeskus Metsatareke 28. sünnipäeva ja uue kooliaasta algust. Erinevas vanuses lastele ja noortele kodu pakkuv asutus on hubasemaks ja kaasaegsemaks muutunud paljus tänu heategevusele.

Suvel remonditi lastekeskuse peremaja Silvi toad. „Kaasajastamist toetas osaühing Juta & Kaido eesotsas firmajuht Kaido Lehtlaga, tööd tegid aga meie töötajad ja lapsed ise,” ütles direktor Imbi Ivask. Suuremate töödena puhastati veel samblast peremaja Andrus katus. Juba varem sai maja tänu Raul Taulile ja Tiit Zeigerile uue värvikatte. Järgmisel kevadel tahame katuse uuesti ära värvida. Katusetööd teostab Sunluna Trade OÜ.

„Peame oluliseks laste ja noorte silmaringi avardamist. SEB panga heategevusfond on meil võimaldanud korduvalt külastada teatrietendusi. Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja firma Scandagra koostöös toimunud heategevusloteriil kogunes raha, mis võimaldas meil korraldada tänavu suvise ekskursiooni Harjumaale Viinistu kunstimuuseumi, Lääne-Virumaa mõisatesse ja Rakvere linna. Hea sõber Kent Männik Tabasalust organiseeris meile Ivar Vendelini abil kinokülastuse ning Tiit Masingu abil uued jalgpalliväravad ning kardi, mis lastele väga huvi pakub. Kenti kaasabil ja Evald Hannes Kree toetusel saime rannatennise väljaku, mille avasime lastekaitsepäeval,” rääkis Imbi Ivask. Suuremaid ja väiksemaid toetajaid on olnud teisigi.

Arvestades nime Metsatareke pandi nüüd peredele nimed loomade järgi

Varem kutsuti peresid kasvatajate nimedega. Nüüdseks on süsteem muutunud ja senised kasvatajad ametist lahkunud. Arvestades nime Metsatareke pandi nüüd peredele nimed loomade järgi. Peremajas Andrus on Siili ja Ilvese pere, peremajas Silvi Orava pere. „Oleme püüdnud neid loomi pildile tuua. Nii on Andruse majas siilipiltidega padjad ja üks suur pehme siil. Maja küljeukse ees on puitskulptuur siilist,” lausus Imbi Ivask.

„Meid on pidevalt toetanud Jõgeva vallavalitsus. Sünnipäeval olid tervitamas Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev ja vallavalituse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. Kirjaliku tervituse saatsid abivallavanem Angela Saksing ja Riigikogu liige Aivar Kokk, kes kuulub Metsatarekese hoolekogusse. Loodame, et kohaliku omavalitsuse ja teiste toetajate abiga saab Metsatareke ka kiirema internetiühenduse. Valguskaabel on ainult mõnekümne meetri kaugusel Kiigemetsa Kooli juures. Praegune aeglane ühendus raskendab meil elavatel kooliõpilastel tunduvalt kodust õppetööd, „ ütles Ivask.

„Lastekeskus Metsatarekese pere on tragi, sportlik, tervise ja loodusesõbralik. Hea, et meie kodukandis on asutus, mis keerulisematesse olukordadesse sattunud lastele ja noortele vajalikuks ajaks kodutunnet pakub,” arvas Jõgeva vallavalituse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas.

Jaan Lukas

Share via
Copy link
Powered by Social Snap