RAIL BALTICU TOOTSI-PÄRNU LÕIGU EELPROJEKTI EDASIARENDUS

Tulevase Rail Balticu Pärnu reisijaama asukoht Papiniidus Pärnu jõe ja Liivi tee vahelisel alal. Foto: Metalocus

RB Rail AS-i koostööpartneril, konsortsiumil Obermeyer Planen+Beraten GmbH (Saksamaa) ja Prointec S.A (Hispaania), on valminud Rail Baltica raudteetrassi Tootsi–Pärnu 36-kilomeetrilise lõigu eelprojekti edasiarendus, mis täpsustab raudtee paiknemist ning ristumiste lahendusi.

Alamlõik on osa 93,5-kilomeetrisest lõigust Tootsist Läti piirini. „See projektlõik on nii Rail Balticu kui ka Pärnumaa jaoks oluline, sest koos rahvusvaheliste kauba- ja reisijaamadega aitab see kindlasti kaasa piirkonna edasisele arengule,“ ütles RB Rail ASi projektijuht Kaur Laansalu.

Olulisena saab välja tuua, et lõigul on ristumine Rääma rabaga, kolm ökodukti, kaks suurimetajate altpääsu, üheksa sõidutee eritasandilist ristumist, kaks raudteesilda ja üks raudteeviadukt, kuus jalakäijate eritasandilist ristumist ning ligi 50 raudteetruupi.

Lõigul asuvad rahvusvaheline reisijaam Pärnus, kaubajaam ning kaks kohalikku peatust – Tootsi ja Urge (endine Kilksama). Kohalikke peatusi arendab Rail Baltic Estonia OÜ.

Lõigu lahendused täpsustuvad veelgi põhiprojekti ja tööprojektiga ning samaaegselt tehtava keskkonnamõju hindamisega.

Tootsi–Pärnu lõigu põhiprojekt valmib 2021. aastal ning tööprojekt ja keskkonnamõjude hindamine 2022. aastal.

KU päevatoimetaja