VABAHARIDUSLIKU ÜHENDUSE PETSERIMAA SUVEÜLIKOOLI KANDIDAADID JAAN POSKA MEDALILE

HENN PÕLLUAAS on aastaid, eriti viimasel kümnendil ja alates Riigikokku valimisest 2015. aastal pidevalt tegelnud Eesti ja Venemaa vahel 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepingu põhimõtete kõrgetasemelise ja autoriteetse selgitajana ning selle väsimatu kaitsjana ajakirjanduses, raadios, televisioonis ja Riigikogu kõnetoolis. Ka valmis tal Tartu rahulepingu teemal 2010. aastal põhjalik monograafia „Ära andmine või äraandmine“. Kõik see on aidanud kaasa Eesti diplomaatia suurkuju Jaan Poska elutööna tuntud Tartu rahulepingu sisu tundmaõppimisele ja väärtustamisele kodu- ja välismaal ning Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse hoidmisele.

OSVALD SASKO on Ingerimaa eestlase ja eesti vabariigi kodanikuna pühendanud peaaegu kolmkümmend aastat oma elust tartu rahulepingu põhimõtete eest võitlemisele ja Eesti territoriaalse terviklikkuse taastamisele. Ta on tuntud kõnemehena koos teemakohaste lippude ja loosungitega rahvuslikel üritustel Tartus raekoja platsil, rahumaja juures, ülikooli aulas, Tallinnas Toompeal, Vabaduse väljakul, Rahvusraamatukogus ja kus iganes isamaalisi üritusi peetakse. Kodanikuna ei saa ta rahumeeli pealt vaadata, kui Eesti Vabariigi põhiseadust räigelt rikutakse ja valmistutakse nn. uue piirilepinguga Venemaa Föderatsiooni poolt annekteeritud ja okupeeritud Eesti seaduslikke alasid naaberriigile üle andma. Need alad on enamus Petserimaast ja kogu Eesti Ingerimaa. Tema veendumuse kohaselt peaks sarnaselt Gruusia ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamist taotledes sama tegema ka Eestilt anastatud maa-aladega.

Aldo Kals

Share via
Copy link
Powered by Social Snap